Vil du være med til at præge din rideklub inde fra ?

Vil du være med til at præge din rideklub inde fra ?

Til næste generalforsamling i marts er der to vigtige poster der bliver ledige.

Formandsposten og kasser posten. Og hvorfor så det ? Jo, altså Britt som er formand har valgt at gå, da Ida flytter til Odense til sommer. Og derfor mener Britt også at tiden er moden til at nye kræfter kommer til for nu kører alt i klubben rigtig godt. 

Kasser posten mener Heidi trænger til nye ”taløjne” og ideer. Heidi har derud over haft ansvaret for Biksen, og den skal vi også finde ud af hvordan den køres fremad rettet. Biksen har intet med Kasserposten at gøre, det har været et tilvalg for Heidi.  Heidi bliver siddende i stævneudvalget og vil gerne fortsætte med at hjælpe i Biksen, men afgiver det overordnede ansvar.

Grunden til vi sender dette skriv, er helt alene fordi alle i bestyrelsen ønsker det bedste for vores dejlige sunde rideklub. Begge poster er store ansvarsområder, så derfor er vi overbevist om, at med god tid til generalforsamlingen, har I bedst mulighed for at tænke over om en af disse poster kunne være interessante. Det vil sige, Formanden vælges direkte på Generalforsamlingen. Kasser posten besættes når den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Hvorfor skal du træde ind i LFH Rideklubs Bestyrelse ?

 

Her er 7 gode grunde;

  1. Socialt samvær.
  2. Personlig udvikling.
  3. ca. 155 glade medlemmer.
  4. En masse udfordringer.
  5. En masse ansvar.
  6. En masse dejlige ponyer og heste.
  7. Frivilligt arbejde til glæde for alle. 

 

Vi håber rigtig meget at ovenstående har vakt din interesse og du har lyst til at høre mere. For ikke at denne mail bliver for lang, så vil vi hellere end gerne svare på mange flere spørgsmål hvis du kontakter en fra bestyrelsen. Og der er jo god tid til at beslutte sig endnu, men omvendt, så vil vi helst ikke stå og ikke have kandidater til nye bestyrelse på dagen til generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen

Britt, Heidi S, Tina J, Heidi D, Mie, Julie, Linette og Ida P.

LFH Rideklubs bestyrelse.