12.04.21

Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde d 12-4-21

 

Tilstede: Maria P, Tina, Janni, Susanne, Mie, Heidi.

Gæster: Louise

Fraværende:

  1. Referat fra sidst er godkendt. ( Der var ingen indsigelser inden 14 dage, derfor er det lagt på hjemmesiden af Hanne.
  2. Nyt fra kasseren. 21.000 kr på kontoen. Guldborgsund kommune har tilbudt at komme ud til klubberne, og vil undervise klubben i ansøgninger i tilskud. Der er doneret en pc til kasser opgaverne.
  3. Hvad skal vi gøre med vores rangliste og pokalvindere? Der er planer om at der kunne overrækkes efter sidste ringrider turnering, da der er pointlighed i ringrider. Dato for det er muligvis d 8 maj 2021.
  4. Aktiviteter, arbejdsdag d. 1 maj, ringrider turnering d. 8 maj, sommerstævne.
  5. Punktet til dagsorden på generalforsamlingen omkring ekstern kasser, er det en vedtægtsændring?  Det er ikke en vedtægtsændring. Deraf en bestyrelses beslutning.
  6. Evt. Kammeratskabspokalen bliver stående til pynt i det næste år, da der ikke er nogen at pege på grund af den omfattende covid-19 restriktioner. Før stævnet i Juni, vil Tina afholde en undervisningsdag med igen omkring stævneklar. Tuborgfondet, mærsk fonden, Jysk,  er steder der vil prøve at søges puljer. 

 

Næste møde 7 juni 2021 Heidi P står for arrangement 
Udskriv