12.01.22

Dagsorden og referat onsdag d 12/1-22

 

Tilstede: Janni, Susanne, Kim, Maria, Tina, Hanne, Mie, Kamille, Marcus

 

Gæster: Louise

 

Fraværende: Katrine 1. Nyt fra kasseren. Hanne har lavet årsregnskab. Hanne har søgt aktivitet tilskud hos kommunen. 

 2. Pokaler og-/eller præmier til ranglister. Er der økonomi til det. Pokaler, samt rosetter. Der er økonomi til Pokaler/rosetter i år.

 3. Indhente børneattester. Er rekvireret. 

 4. Bestyrelsen. Vi har en bestyrelse, hvor vi samarbejder og fordeler opgaverne imellem os. 

 5. Hvad gør vi fremadrettet med kasser posten. vi skal lave en vedtægtsændring, ang kasserer posten.

 6. Hvem er på valg denne gang ( Susanne, Mie, Maria, Janni) samt junior udvalget.  Mie, Maria, Janni ønsker genvalg, Kamille og Marcus fra junior udvalget ønsker genvalg. Katrine modtager ikke genvalg.   

 7. Forskudsbetaling af en del af huslejen til LF-hestesportscenter. Vi har beslutte at dele huslejen op i to rater, Louise får første rate 1. Februar. 

 8. Kontingenter, facilitetskortet, grusgraven. Priserne bliver de samme.  

 9. Forsikring. Tina har undersøgt forsikring af vores inventar, spejle osv.  

 10. Gratis arrangementer for medlemmer. Vores julearrangement med banko, og junior hygge når bestyrelsen vurderer der er økonomi til det. 

 11. Evt. Spejle bliver sat igang. Kenneth er trådt ud af bestyrelsen.