08.10.18

Dagsorden + referat til bestyrelsesmøde d. 8 Oktober 2018.

 

Tilstede: Heidi, Mie, Julie, Britt, Tina

Fraværende: Linette, Ida, Louise, Mona

 

  1. Godkendelse af referat. Referatet fra sidst er godkendt.
  2. Økonomi. Huslejen er delvis betalt, og resten bliver betalt efter Novembers stævne. Nuværende overskud på ca 12.000 kr i vores årsregnskab. Samlet overskud for Military og Åbent landbrug er ca 15.000 kr. 141 medlemmer d.d.
  3. Status på afholdte arrangementer. Military: Er gået over al forventning. Fik en fantastisk opbakning, og der er en god tilbagemelding fra hjælpere der gerne vil komme tilbage igen en anden gang. Har fået en god evaluering fra overdommer, med ris og ros. Åbent landbrug: Det gik rigtigt godt, havde flere hjælpere end lige først antaget, men der blev behov for alle hjælpere. Der var meget travlt, men det lykkes at alle kunne være i teltet samtidigt. Husk at der bliver en overlapning i tilberedning af maden, mellem holdskift. Ellers har det fungeret med opstilling af standen.
  4. Infobrev til medlemmer. Evt et kvartals info brev om kommende aktiviteter til medlemmer, både til info og for at søge hjælpere til arrangementerne.
  5. Noget nyt i forhold til legater. Der er intet nyt.
  6. Skal vi lave en FB side for LFHR og hvad skal vi evt tage af forholdsregler. Tina kigger på opsætning af FB side. Alle i bestyrelsen skal være med administratorer til godkendelse af opslag på siden.
  7. Kommende aktiviteter. Der er D-stævne d 10-11 november 2018. Kørestævne 18 november 2018. Julefrokost med LFHR d 24 november 2018. Juletræspyntning 10 december 2018. Juleoptog d 16 december 2018. Juleafslutning 22 december 2018.
  8. Evt. Næste års jubilæums i LFH og LFHR. Skal vi holde en lokal fest og dele nogle t-shirts med samlet logoer på.

Military d 21 september 2019 eller evt 17 august 2019.

Kan godt ændre møde tiden til kl 19.30.