07.02.22

Dagsorden og referat Mandag d 7-2-22

 

Tilstede: Mie, Susanne, Janni, Maria, Tina.

 

Gæster: Louise

 

Fraværende: Kim, Katrine, Kamille, Marcus, Hanne

 

  1. Pokaler. Ringridder: Jack Rinnov og Lina Rasmussen, står lige. Afgøres til fastelavn.
  2. Hvem skal have kammerats skabs pokalen.Cecilie, Smilla og Silja har været fremme som kandidater til pokalen, men Cecilie Kristensen er valgt på baggrund af hendes udvikling igennem det sidste år, både personlig, men også som kammerat i klubben.
  3. Forsikringer. Afventer Louise snakker med hendes assurandør.
  4. Gennemgå dagsorden for generalforsamlingen.
  5. Skal vi købe et ur til det store ridehus. Vi undersøger hvad det vil koste at få et nyt urværk på et af de gamle ure, inden at vi køber det fundne ur.
  6. Indlægge vand til biksen i det store ridehus. Det bliver til efteråret at vi forsøger at få lagt vand ind til biksen i det store ridehus, og prioritere at få nye dæk på biksen inden at den skal køres ud til foråret.
  7. Evt. Vi har sagt ja tak til Inga om at hun skaffer nye ovne til biksen, og Mie vil tale med en elektriker om at få flere sikringsgrupper sat op så relæet kan følge med.