06.09.21

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 6/9-21Tilstede: Tina, Hanne, Susanne, Kim, janni

 

Gæster:

 

Fraværende:Maria, Mie, Katrine, Kamille, Kenneth
  1. Godkendelse af referat, referatet godkendt
  2. Nyt fra kasseren. Vi har fået 19 udmeldelser og ca 10 nye indmeldelser.  Der har været et okay overskud i klubkassen på vores arrangementer indtil videre. Der er lavet et skriv omkring medlemskab i klubben, som bliver sendt ud til nye medlemmer. Junior udvalget har gang i planlægning af arrangement i oktober.
  3. Nyt fra udvalgene. Vi har virkelig behov for flere medlemmer til udvalgene, især til biks-udvalget.
  4. Hvad kan vi gøre for at tiltrække frivillige til vores arrangementer. Prøve at lave et overblik for ansvarlige til hvert stævne så de frivillige ved hvor de kan henvende sig ved spørgsmål til hjælper opgaverne.
  5. Forsikring.Undersøger mulighederne for at få dækket biksen ind under en forsikring.  
  6. Enigheds afstemning af aktiviteter/arrangementer i fremtiden. Vi vil evaluere løbende hvordan arrangementer forløber.
  7. Forplejning af officials/hjælpere. Opfordre officials til at meddele i biksen om deres funktion.Der bliver lagt et dokument i biksen på tids-intervallerne.
  8. Klubtøj. Shop-freka har lukket for enkelt bestillinger på klubtøj. Vi prøver at finde en anden mulighed. 
  9. Evt. Rideklubben har et ønske om at der er en form for holder til håndklæde papirerne og evt en større kurv til det brugte papir.