06.08.18

Dagsorden + referat til bestyrelsesmøde d. 6 august 2018.

 

Tilstede: Heidi, Id, Tina, Mie, Louise J, Mona, Britt

Fravær: Julie

 

Referent: Britt

Ordstyrer: Heidi

 

  1. Godkendelse af referat, Forventningsafstemning : Referat godkendt.Forventninger til bestyrelsen er godkendt og denne lægges ud på hjemmesiden.
  2. Kommende aktiviteter: Jagt Kettinge, Military, Åbent Landbrug,  
  3. Økonomi: Der er nu betalt husleje til LF Hestesportscenter. Der mangler stadig at blive betalt kontingent fra 24 medlemmer. Der er dags dato 142 medlemmer. Der forsøges at sende reminder mails ud vedr. Årskort/facilitetskort.
  4. Turnus i forhold til kommende bestyrelsesmøder: Se Drev under Bestyrelsesmøder 2018/2019. Der laves en standard dagsorden som ligger på drevet. Husk at kopier denne og lægge i mappen “referater” som nyt dokument.
  5. Brev med forskelligt info til medlemmer: Britt Skriver en mail, lave opslag til Facebook.
  6. Tur til Haslev: Heidi, Mona, Tina, Mie, Julie forventer at komme. Der aftales indbyrdes om fælles kørsel.
  7. Sponsorater: Man kan søge Zulu legat, Ida undersøger nærmere.Her tænkes i Dommertårne. DIF/DGI legat, Julie skriver denne. Britt Undersøger med Troels vedr. tilbud på ny bund til springbane. Der søges legat hos Velux fonden til Hynder, Børnespring, udendørs lydanlæg.
  8. Nye medlemmer: Der er kommet 5 nye medlemmer.
  9. Teltudlejning: Vi har haft udlejet det blå/hvide telt ud to gange nu. Det er gode penge for klubben at tjene.
  10. Evt: Der skal følges op på skiltning vedr. færdsel i grusgraven på knallerter og lignende.Næste møde, er det Louise der står for mødet.
Udskriv