06.07.21

Dagsorden og referat tirsdag d. 6/7-21

 

Tilstede : Janni, Kim, Kenneth, Maria, Susanne, Mie, Hanne, Tina, Kamille, Marcus

Fraværende : Katrine

Gæster : Louise

 

Referent : 

  1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. Godkendt

 

  1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

  1. Konstituering af bestyrelse:

Formand: Tina Jørgensen

Næstformand: Maria Puk Hansen

Sekretær: Janni Kristensen

Medlem: Mie Skov

Medlem: Kim Nielsen

 

Suppleant: Susanne Jørgensen

Suppleant: Kenneth Andersen

 

Kasser (Ekstern): Hanne Bratholm

 

Junior repræsentant: Kamille Hansen

Junior repræsentant: Katrine Lundstrøm

Juniorrep.suppleant: Marcus Jørgensen

 

  1. Gennemgang af tavshedspligt, indhentning af attester, GPDR, : 

 

  1. Kontaktansvarlig til div. forbund/kommune. (mails, registrering, lovgivning mm)

Formand bliver kontaktansvarlige til div. forbund og sender videre til kasser. Hanne Bratholm vil gerne stå som stævne kontaktansvarlig iht. Dansk Rideforbund og D5. 

 

  1. Udvalg: 

Stævne: Tina J, Heidi S, Louise J, Hanne B, Julie C, Janni K, Mona, 

Trivsel: Mie, Kristine, Louise J,

military: Heidi P, Britt, Freja og Yvonne Borring, Claus S, Ernst M, 

Junior: Susanne J, Kamille H, Katrine L, Marcus J 

Sponsor: Janni C, Britt C, 

Håndværkerteam:  Louise J, Kim N, Kristian V, Troels J, Lars K.

Biksen: Mie, Pernille S, Heidi S 

D5: Maria P, Hanne Bratholm

 

  1. Bestyrelsesmøder fremadrettet. (datoer, mødestruktur, ansvar.)  

Mødestruktur: Bestyrelsen fortsætter med mødestrukturen som der har været.

Mødeansvarlig fordeles året rundt: 

 

  1. Drev, facebookgruppe, LFH Rideklub facebook. 

Hanne er IT ansvarlig og ligger referater ud på hjemmesiden. Efter bestyrelsesmøde, skal møde-ansvarlig dele eller give besked til Hanne om der ligger nyt referat. 

Bestyrelsen fortsætter med Google drev, LFH Rideklub, Facebook gruppe LFHR bestyrelse 2021, LFH Rideklub facebook gruppe. 

 

  1. Bank. Dokumentet er underskrevet og bliver sendt til banken.

 

  1. Evt. Næste møde 6-9-21 kl 19.30