05.04.22

Dagsorden og referat d 5 april 2022

 

Tilstede: Kim, Susanne, Mie, Janni, Ditte, Maria, Cecilie, Smilla, Julie, Silje

 

Gæster: Louise

 

Fraværende: Tina kommer senere. 

 

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. - Godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer

 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. - Ditte, Cecilie, Smilla, Julie og Silje. Introduktion af alle bestyrelsesmedlemmer. 

 3. Konstituering af bestyrelse. -  Formand Tina Jørgensen, Næstformand Maria Puk Hansen, Sekretær Janni Kristensen, medlem Kim Nielsen, medlem Mie Skov, Suppleant Ditte Ploug, Suppleant Susanne Jørgensen, junior repræsentanter Cecilie Kristensen, junior repræsentant Silje Mittertreiner, junior suppleanter Julie Hedebo Krøyer og Smilla Skov. Kassererposten varetages af en udefrakommende.

 4. Gennemgang af tavshedspligt, indhentning af attester, GDPR. - Formanden fortæller om tavshedspligten når man taler udenfor referat, der kan være tilfælde hvor vi kan blive nødt til at bede junior repræsentanter om at forlade mødet. Vedr. GDPR så er det kun kasseren der sidder med oplysninger der er omfattet af dette. 

 5. Nyt fra udvalgene - stævneudvalget har møde i næste uge. 

  Louise kunne godt tænke sig at der blev lavet en dag hvor børnene kunne komme og lære at håndtere en hest korrekt, det vil juniorudvalget gerne være med til. Det er pigerne der skal sørge for at arrangere det og så hjælper Susanne dem med at komme igang.
  Mie ser gerne at der er flere der melder ind på at bage kage til bisken, det er ofte de samme der melder sig. Louise spørger til kørestævnet, det gik godt, Mie har ikke hørt fra kasseren om hvor meget overskud det gav. Der har været kolde pølser og der bør købes et stegetermometer så vi undgår det fremover.
  Sponsorudvalget vil gerne være med ind over processen omkring montering af spejlene, da der skal laves opslag på de sociale medier/pressedækning hvor fonden (DIF og DGI´s forening pulje og Lollandsfonden) der har givet tilskud til dem skal nævnes.
  Udvalgslister har Tina og hun tjekker med medlemmer at det i orden at hun har dem stående på en liste. Tina har været i kontakt med alle der har været med i udvalg og har slettet dem som ikke ønsker at være med længere og sendt opdateret liste til Hanne. 

 6. Bestyrelsesmøder fremadrettet. (datoer, mødestruktur, ansvar.). De skal ligge fra kl. 19.00 i stedet for kl 19.30. Vi afholder et møde hver anden måned, og forsøger at lægge dem på onsdage. Vi skiftes til at lave dagsorden og skrive referat. Dagsorden bliver lagt op på drevet, så alle kan skrive på. 
  Næste møde onsdag den 1. juni kl. 19.00. - Maria Puk
  Onsdag den 17. august kl. 19.00 - Janni
  Onsdag den 5. oktober kl. 19.00 - Kim
  Onsdag den 30. november kl. 19.00 - Ditte
  Det er ikke nødvendigt at junior repræsentanter deltager i alle møder, evt. kan der nøjes med at komme 1 - 2. 

 7. Drev, facebookgruppe, LFH Rideklub facebook - info om brug af disse. Der skal oprettes telefonliste til de voksne i bestyrelsen, til brug ved “akutte” situationer. 

 8. Opslag i facebook gruppen. - Tina afviser en del, da hun syntes det er ærgerligt at man holder mange “træning spring” da dette foregår uden om dansk rideforbund. Der kommer mange opslag udefra og ikke som den oprindeligt var beregnet til opslag fra vores egen ryttere der har været ude og repræsentere klubben. Det er vigtigt at man deler med de andre klubber når vi har stævne og så skal vi huske at gøre det samme for de andre klubber. Det aftales at vi godkender opslag der er til gavn for børnene eks. fastelavn springning og lign

 9. Nyt fra repræsentantskabsmøde. - Ditte og Janni har været til repræsentantskabsmøde med dansk rideforbund i Middelfart. De deltog i et oplæg omkring ridesport og at der er færre unge der går til ridning. Der var talt om hvad der kunne gøres for at kunne rekruttere flere medlemmer. Der blev talt om voksen ridehold og om at få inddraget forældrene mere når de er på rideskolen. Generelt skal der tænkes anderledes og mere kreativt for at holde liv i ridesporten. Herefter var der generalforsamling, hvor der blev præsenteret 2 æresmedlemmer og blev præsenteret nye klubber, herunder Vilhelmsdal og en klub i Næstved fra vores distrikt. 

 10. Nyt fra mødet med kettinge bylav ang foreningernes dag. - Tina og Janni var med til mødet, der er 43 foreninger i Kettinge og omegn, hvoraf 15 var dukket op til mødet. Der var snak om hvordan man kunne lave en foreningernes dag. Dato 21. august fra 10 - 14. Der bliver indkaldt til nyt møde når man kommer datoen nærmere. Gaver fra de lokale som præmie. 

 11. Evt. - Ur er sendt til rep hos Emil Hansen, der er monteret “hylde” til spejlene som bliver monteret efter påske.