03.12.18

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 3 december 2018.

Tilstede: Tina, Linette, Mona, Heidi, Julie

Fravær: Louise, Mie, Ida

Referent: Julie

Ordstyrer: Mona

 1. Godkendelse af referat:

Referat godkendt

 

 1. Kommende aktiviteter:

Juletræspyntning d.10

Junior hygge d.14-15

Juleoptog d.16 kl. 10

Juleafslutning d.22 kl.13.30


 1. Økonomi:
      11.525,- på kontoen d.d.

        148 medlemmer d.d.


 1. Julelodder:

   Julelodder er på pause i år.


 1. Juniorudvalg:
      Program og ideer for junior hygge er fastlagt.

 2. Sponsorater:
     Julie arbejder videre på at skrive sponsorat.

 

 1. Året der er gået:
     Det der kendetegner 2018 - vi har fundet de ting som   giver mening for klubben og følelsen af at klubben er blevet stærkere. 1.       Leje af faciliteter:

   Ved leje af ridehus, ved afholdelse af kursus skal der indløses facilitetskort efter behov. Afsnittet kursus på hjemmesiden revideres.

   

 1. Evt. :
     Bestyrelsesmøder aftales fra gang til gang fremadrettet.

Forslag til næste bestyrelsesmøde onsdag d.30 jan, søndag d.3 feb eller onsdag d.6 feb.
Udskriv