03.11.21

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 3/11/21Tilstede: Janni, Kim, Tina, Mie

 

Gæster:Louise, Hanne

 

Fraværende:Susanne, Kenneth, Katrine, Kamillie, Marcus
1. Godkendelse af referat 6-9-2021. Er godkendt

2. Nyt fra kasseren. Regnskabet ser fornuftigt ud. Kan klubben finde en som er god til at evt investere i aktier eller lignende. Spare op til højtaler og musikanlæg.

3. Nyt fra udvalgene. Der skal undersøges om nye dæk til biksen, samt at biksen ønsker sig et nyt køleskab. Junior udvalget har afholdt junior hygge, det er gået rigtigt godt. Alle børnene har hygget sig. Der er kommet positive tilbagemeldinger. Stævneudvalget har planlagt år 2022. 

Datoer 2022

 

D-stævne d. 29.-30. januar 

Fastelavn lørdag d. 26. februar kl. 13.30-17.00

Generalforsamling onsdag d. 16. marts kl. 19-21

Breddeaktiviteter lørdag d. 19. marts

Arbejdsdag lørdag d. 30. april kl. 10-16

Ringridning lørdag d. 21. maj kl. 11.00-15.00

D-stævne 11.-12. juni eller 25.-26. juni

Sommerferie d. 4. - 31. juli

Military d. 20. august eller d. 27. august

C-stævne spring (D5 Horseshow) d. 10.-11. eller d. 17.-18. september

Åbent landbrug søndag d. 18. september

Arbejdsdag lørdag d. 1. oktober kl. 10-16

D-Stævne d. 15.-16. oktober eller d. 8.-9. oktober, ansøgning senest 15. maj 2022

Efterårsferie uge 42

Breddestævne lørdag d. 19 november

Kørestævne søndag d. 20 november

Juletræspyntning mandag d. 5. december

Juleoptog søndag d. 11. december

Juleafslutning d. lørdag d. 17. december

Juleferie d. 23. december - 2. januar 2023

 

4. Klubtøj. Der bliver lavet en oversigt over hvad der kommer af udvalg af tøj, samt bestillingsseddel.  

5. Ensretning af sandwich. Mere udførlig vejledning i hvordan der laves sandwich.  

6. Bytte dåser ud med flasker med skruelåg til frivillige mm., så der kun er en slags.

7. Evt. Klubben har modtaget 5.525 kr i donation fra Lollandsfonden. Der er indhentet tilbud på cavaletti´s, så vil forsøge at søge en fond.  

 

Næste møde er onsdag d 5 januar. 2022. Susanne står for dagsorden