Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

!!! OBS. LFH Rideklub har valgt at følge regeringens vejledning om at mindske smitte af Corona virus, derfor udsættes generalforsamlingen til d. ???? 2020. !!!

Onsdag d. 18 marts 2020 kl. 19.00

Onsdag d. 1. april 2020 kl. 19.00

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge.

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere .

2. Formandens beretning.

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingentsatser.

6. Valg af bestyrelse:

A: Formand; Britt Carlsen, modtager ikke genvalg.

B.Bestyrelse:

Heidi Søndermand, modtager ikke genvalg.

Julie Clausen, modtager ikke genvalg.

Mie Skov, modtager genvalg.

7. Valg af 2 Junior repræsentanter. Ida Marie Pedersen, falder for aldersgrænse, Linette Jørgensen, modtager ikke genvalg.

8. Valg af suppleanter 2 stk.

På valg:

9. Bilagskontrolanter:

Troels Jørgensen, modtager genvalg.

Jan Rinnov, modtager genvalg.

10. Udvalg: Der skal vælges nye medlemmer ind i flere af udvalgene. Læs mere om udvalg på vores hjemmeside.

11. Uddeling af Ranglistevinder Rosetter:

Følgende ryttere overrækkes Roset:

Dressur Pony: Alinea 32 point

Dressur Hest: Signe 56 point

Spring pony: Anton (peanut) 54 point,

Spring Hest: Lina 101 point

Military hest:Ida p. 10 point

Bredde:Lina 24 point, Aliena 20 point

Distance: Aliena 15 point

Trec: Lina 8 point

12. Eventuelt

 

Når Generalforsamlingen er slut serveres lagkage, kaffe/the samt børnevenlige drikke.

Efter Generalforsamlingen skal vi dele alle vores fine vandre pokaler ud i følgende kategorier:

Mest vindende dressurrytter 2019

Mest vindende spring rytter 2019

Mest vindende ringridnings rytter 2019

Mest vindende rytter 2019

Kammeratskabspokalen 2019

I år vil det være bestyrelsen der vælger hvem der modtager kammeratskabspokalen.

 

Vi håber på at se rigtig mange medlemmer til denne hyggelige aften, hvor der skal vælges en del nye bestyrelsesmedlemmer samt udnævnes Rangliste vindere for første gang.

Husk indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen.