Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LFH Rideklub.

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LFH Rideklub.

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LFH Rideklub.

Onsdag d. 15. marts kl. 19.00

Adresse: LF Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge.

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsordenen: 

  1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere 
  2. Formandens beretning 
  3. Regnskab fremlægges til godkendelse 2016.
  4. Behandling af indkomne forslag.  
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingent.
  6. Valg af bestyrelse:

På valg:

Louise Christine Hansen (modtager genvalg)

Mona Mortensen (modtager genvalg)

 

6 A.Valg af juniorrepræsentant

Melani Stolz (modtager ikke genvalg)

 

7. Valg af suppleanter.

På valg:           

Søren Stolz modtager ikke genvalg)     

                               

8. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.

På valg;

Troels Jørgensen (modtager genvalg)

Jan Rinnov (modtager genvalg)

 

9. Eventuelt

 

Når Generalforsamlingen er slut serveres kage, kaffe/the samt børnevenlig drikke.

Efter Generalforsamlingen skal vi dele alle vores fine pokaler ud i følgende kategorier:

Mest vindende dressurrytter 2016

Mest vindende spring rytter 2016

Mest vindende ringridnings rytter 2016

Mest vindende rytter 2016

Kammeratskabspokalen.

 

Vel mødt – Bestyrelsen.