Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LFH Rideklub

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LFH Rideklub

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LFH Rideklub.

Mandag d. 21 marts kl. 19.

Adresse: LF Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge.

 

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden ifølge vedtægter:

 

Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab fremlægges til godkendelse 2015.

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingent.

6. Valg af bestyrelse: på valg: Formand. Vælges direkte på Generalforsamlingen.

Britt Carlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Heidi Søndermand (modtager genvalg)
Mie Skov (modtager genvalg)

6A. Valg af juniorrepræsentant:

Melani Stolz (modtager genvalg)
Juniorsuppleant: Nathali Stolz (modtager ikke genvalg)

7. Valg af suppleanter. På valg:

Søren Stolz (modtager genvalg)
Maria Kauffman (modtager ikke genvalg)

8. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant. På valg:

Troels Jørgensen (modtager genvalg)
Troels Stimose (modtager ikke genvalg)

9. Eventuelt

 

Når Generalforsamlingen er slut serveres kage, kaffe/the samt børnevenlige drikke.

Efter Generalforsamlingen skal vi dele alle vores fine pokaler ud i følgende kategorier:

Mest vindende dressurrytter 2015

Mest vindende spring rytter 2015

Mest vindende ringridnings rytter 2015

Mest vindende rytter 2015

Kammeratskabspokalen.

 

                                                      Vel mødt – Bestyrelsen.