Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub.

Onsdag d. 21 marts kl. 19.00 2018.

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge.

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere .
  2. Formandens beretning.
  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.( skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før gf)

A; Hej Bestyrelsen

Jeg har et forslag til generalforsamlingen. Jeg ved faktisk ikke helt, om det er det rigtige, eller det er en beslutning, I træffer i bestyrelsen, men her kommer mit forslag:

- Jeg synes, vores rangliste skal inkludere udenbys stævner. Hvis vi gerne vil have vores ryttere ud at vise klubbens farver, så er det ikke optimalt, at stævnerne ikke tæller med i "mest vindende". Det kan risikeres, at vores ryttere starter for andre klubber til stævner andre steder for at tjene point til deres respektive ranglister. Mange er dobbelt-medlemmer især efter de nye regler om, at der kun må inviteres 2 klubber til E-stævner.

Vh.

Ditte Ploug Pedersen

B; Forslag om navneændring fra Lolland Falster Hestesportscenters Rideklub til LFH Rideklub.

Venlig hilsen

Hanne Bratholm

  1. Fastsættelse af kontingent.
  2. Valg af bestyrelse

Formandsvalg: Britt Carlsen, modtager genvalg.

På valg er: Heidi Bømler Søndermand, modtager genvalg.

Mie Skov, modtager genvalg.

  1. Valg af 2 Juniorrepræsentanter.

På valg: Ida Marie Pedersen, modtager genvalg.

7.Valg af suppleant:

På valg: Julie Raahauge Clausen, modtager genvalg.

  1. Valg af 1 bilagskontrolant samt 1 suppleant.

På valg: Troels Jørgensen, modtager genvalg

Jan Rinnov, modtager genvalg.

  1. Eventuelt

Når Generalforsamlingen er slut serveres kage, kaffe/the samt børnevenlige drikke.

Efter Generalforsamlingen skal vi dele alle vores fine pokaler ud i følgende kategorier:

Mest vindende dressurrytter 2017

Mest vindende spring rytter 2017

Mest vindende ringridnings rytter 2017

Mest vindende rytter 2017

Kammeratskabspokalen 2017

 

Vedr. Kammeratskabspokalen, så var der kun afgivet en stemme så bestyrelsen har valgt at der stemmes på onsdag d 21 marts.

Vi håber på at se rigtig mange medlemmer til denne hyggelige aften.

Bestyrelsen.