Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

 

Dato: 25. marts 2015 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen, LF Hestesportscenter, Kettinge.

 

 

Dagsordenen ifølge vedtægter:

 

1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere, valg af sekretær.

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

4. orientering fra udvalg: Juniorudvalg, materiale,sponsor,trivsel,handicap,medie,stævne,fond-legat.

5. Behandling af indkomne forslag :

            5.a. endelig godkendelse af vedtægter for LFH Rideklub.

Der er lavet få ændringer i vedtægterne som mest er fra forkortelser. Bestyrelsen foreslår at alderen for juniorrepræsentanter ændres fra 14 år til 13 år ved deltagelse i bestyrelsen.( Vedtægter kan læses på klubbens hjemmeside.)

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2016. 

7. Valg af bestyrelse: på valg er;

            Stine Løje ( modtager ikke genvalg)

     Dorte Terp Pedersen ( modtager ikke genvalg)

                  Freja Pedersen Juniorrepræsentant. (modtager ikke genvalg)

8.Valg af suppleanter; På valg er;

            Gitte Henningsen (modtager ikke genvalg)

9. Valg af 2 revisorer og suppleant. På valg er;

 Troels Stimose og Troels Jørgensen. ( begge modtager genvalg)

 

10. Eventuelt.

 

                        Vel mødt bestyrelsen.

 

Husk at der efter generalforsamling uddeles pokaler og vi skal spise lagkage.