Ordinær generalforsamling 21.03.18

Ordinær generalforsamling i LFH Rideklub.

Onsdag d. 21 marts kl. 19.00 2018.

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge.Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere.

Tina Redlich er valgt som dirigent.

Hanne Bratholm er valgt som referent.

Troels Jørgensen og Jan Rinnov er valgt som stemmetællere.

 

 1. Formandens beretning.

Britt Carlsen fremlægger formandens beretning med billeder fra årets begivenheder.

 

 1. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

Heidi Søndermand fremlægger regnskab,

Underskud på 47.889 kr.
Troels og jan er meget tilfredse med Heidis arbejde og regnskabsprogrammet fungerer godt og er overskueligt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.( skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før gf)

A; Hej Bestyrelsen

Jeg har et forslag til generalforsamlingen. Jeg ved faktisk ikke helt, om det er det rigtige, eller det er en beslutning, I træffer i bestyrelsen, men her kommer mit forslag:

- Jeg synes, vores rangliste skal inkludere udenbys stævner. Hvis vi gerne vil have vores ryttere ud at vise klubbens farver, så er det ikke optimalt, at stævnerne ikke tæller med i "mest vindende". Det kan risikeres, at vores ryttere starter for andre klubber til stævner andre steder for at tjene point til deres respektive ranglister. Mange er dobbelt-medlemmer især efter de nye regler om, at der kun må inviteres 2 klubber til E-stævner.

Vh.

Ditte Ploug Pedersen

Louise Jørgensen pointerer at de nuværende pokaler er stiftet og sponseret til det formål de har nu. Hun foreslår at der stiftes nye pokaler.

Ditte Ploug vil gerne være med til at stifte nye pokaler. Mette kozeluh vil også gerne være med.

Britt Carlsen foreslår at klubben stifter en ny pokal som skal gives til den mest vindende rytter i alle discipliner i klubben og udenbys. Tina Jørgensen fra bestyrelsen vil gerne stå for indsamling af resultater. Resultater kan evt. indsendes via screenshot af resultatet fra Live/Equipe.
Troels Jørgensen foreslår at bestyrelsen samarbejder med Ditte, eller anden som har forstand på point og resultater når retningslinjerne skal udformes.

Der nedsættes et udvalg bestående af Ditte, Mette, Nathalie, Sussi, samt Tina og Britt fra bestyrelsen.

 

B; Forslag om navneændring fra Lolland Falster Hestesportscenters Rideklub til LFH Rideklub.

Venlig hilsen
Hanne Bratholm.

Britt forklarer at det kan tage op til et år at ændre klubnavn. Der stemmes om navneændring -Ingen imod og forslaget er vedtaget.

red

 1. Fastsættelse af kontingent.

Ingen indvendinger. Vi fortsætter med nuværende kontingent priser.

 

 1. Valg af bestyrelse

Formandsvalg: Britt Carlsen, modtager genvalg.

Britt er genvalgt

På valg er: Heidi Bømler Søndermand, modtager genvalg.

Mie Skov, modtager genvalg.

Heidi og Mie er genvalgt

 

 1. Valg af 2 Juniorrepræsentanter.

På valg: Ida Marie Pedersen, modtager genvalg.

Ida Marie Pedersen er valgt.

Linette Jørgensen vil gerne være juniorrep. og er valgt.

 

7.Valg af suppleant:

På valg: Julie Raahauge Clausen, modtager genvalg.

Julie Raahauge Clausen er valgt

 

 1. Valg af 1 bilagskontrolant samt 1 suppleant.

På valg: Troels Jørgensen, modtager genvalg

Jan Rinnov, modtager genvalg.

Troels og Jan er genvalgt

 

 1. Eventuelt.

Britt Carlsen tager emnet op fra sidste år om hestepærer i byen. Kan vi ikke i fællesskab rydde mere op?

 

Troels Jørgensen fortæller om god rideskik:

 1. Tilpas ridning efter vejens beskaffenhed. Grusveje og andre ubefæstede veje og stier er sårbare især i våde perioder.

 2. Rid grønt. Det vil sige rid i det grønne (vejsiden eller midterrabatten, undgå dog revet eller slået rabatter af hensyn til dem, som plejer rabatten.

 3. Vis hensyn så Alle kan få gode naturoplevelser.

 4. Sæt farten ned. Når man møder fodgængere, cyklister eller andre sættes farten ned i god tid og passer i skridt med så stor afstand som muligt.

 5. Vær opmærksom, når du passerer folde, fodersteder, mm. Sæt ned i skridt og passer forsigtigt.

 6. Vis hensyn, hvis din hest har lagt en mogger, som er til gene for fodgængere, cyklister og husejere, så kør ud og fjern den efter, at din hest/pony er kommet på stald/fold.

 7. God tone, hvis du kommer ridende bagfra, bør du bede om lov til at passerer.

 

Lilli fortæller at Køreforeningen har blokeret for opstalders trailer. Der efterlyses anvisninger for parkering.
Bestyrelsen finder en løsning på parkering.

 

Heidi: Vil skal blive bedre til at søge efter ting vi mangler. Heidi Søndermand fortæller at de i bestyrelsen skal blive bedre til at informere klubbens medlemmer. Tina foreslår infomøde for nye fremtidige opstaldere/elever(og forældre).

 

Louise Jørgensen informerer om vigtige datoer i 2018. De kan findes på hjemmesiden.

 

Ditte Ploug spørger om der ikke er planlagt en cup i år?
Der er ikke planlagt en ny cup.

 

Mette Kozeluh henstiller til at alle bliver bedre til at fjerne klatter på banerne.Årets pokaler:

Mest vindende dressurrytter 2017 blev Louise Hansen.

Mest vindende springrytter 2017 blev Lina Rasmussen.

Mest vindende ringridnings rytter 2017 blev Lina Rasmussen.

Mest vindende rytter 2017 blev Lina Rasmussen.

Kammeratskabspokalen 2017 gik efter afstemning til Lucas Balling.

Tillykke til alle modtagere.

 

Der deltog ca. 45 personer til generalforsamlingen -godt gået.
Udskriv