Ordinær generalforsamling 01.07.20

Referat af Ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

Onsdag d. 1. juli  2020 kl. 19.00 

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge.

 

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere.

Carsten Henningsen er valgt som dirigent.

Troels Jørgensen og Jan Rinnov valgt som stemmetællere.

 

 1. Formandens beretning.

Britt Carlsen fremlægger formandens beretning. 

Formandens beretning LFH Rideklub 2019.

Da jeg skulle skrive dette års beretning, må jeg indrømme at jeg skulle gøre en ekstra indsats for at finde minderne frem. Tror at alt det her Corona og ændrede levemåder, har lige pakket minderne lidt længere væk end sædvanligt. Men jeg har opsumeret en del af årets højdepunkter og særlige aktiviteter som jeg kort vil nævne i dag.

2019 startede desværre ud med at Kværke lukkede det meste af hestedanmark ned for en tid. Det er rigtig træls når sygdom – virus sætter dagsordenen for vores aktiviteter, men det kender vi jo alt til nu. Klubben, LF Hestesportscenter og ryttere reagerede heldigvis hurtigt, effektivt og samstemmigt. Vi tog de fornødne forholdsregler og heldigvis undgik vi smitte og kunne komme helskindet ud på den anden side. Det var som klub rart at kunne stå sammen med andre lokale klubber og forholde os på bedst mulige måde for at undgå unødig smitte. Også her stod vi sammen hver sig.

Da kværken var i bero kunne stævnesæssonen atter starte op igen og vores stald og faciliteter kunne bruges optimalt. Det kommer jeg ind på om lidt.

For klubben blev 2019  nok det hidtil bedste og roligste år. Vi har nu fået dannet et godt netværk, har fundet de gode og økonomiske positive stævner at satse på, og vi har udvidet vores Biks, til en højt funktionel ”Dinner transportable”. Vi har udvidet samarbejdet med Trailstar Falster, Åbent Landbrug, Dansk Haveselskab. Alt sammen aktiviteter der gør at klubben i sidste ende har plus på kontoen og der kan bruges penge på vores ungdoms aktiviteter. Det er vildt godt og endelig efter mine 6 år som formand, kunne klubben inviterer u25 rytterer til gratis undervisning. Det arrangement var en kæmpe succes og vel i bund og grund det foreningen er oprettet til.  At varetage medlemmernes interesse og udvikle muligheder for vores børn og unge. Så jeg håber at lignende arrangement kan lade sig gøre i de kommende år også.

Jeg vil i dag tillade mig igen at sige tak for den store opbakning til militarystævnet. 2019 var 2 gang vi skulle afholde military og tænk at en forholdsvis lille klub som os, kan samle knapt 90 frivillige hjælpere til et stævne. Det er helt fantastisk og meget berigende. Det er også et stævne der tjener gode penge til klubben så helt klart et stævne man skal fortsætte med at satse på.

2019 var jubilæums år for både LFH Rideklub og Lolland falster hestesportscenter, med henholdsvis 5 og 10 år. Det blev fejret året igennem til de enkelte stævner og en sommerfest. En del ryttere og hjælpere har i løbet af året vundet en flot speciel designet jubilæumsroset i forskellige kategorier. Alle meget velfortjente. 

2019 blev LFH Rideklub også flot repræsenteret ved nationale aktiviteter, stævner og finaler. Subarucup finalen på Store hestedag var igen i år med deltagelse af ryttere fra LFH Rideklub  og det skal nævnes at man ved deltagelse i finalen er blandt Danmarks 20 bedste ryttere ud af alle kvalifikationsrunder i Danmark så kæmpe respekt herfra. I 2019 stillede LFH Rideklub et hold til DM i military og endte med en flot 4 plads. Det var super godt gået og en kæmpe oplevelse. Landsdelsfinalerne var LFH Rideklub og så en del af og igen vises sammenhold, hårdt arbejde og gode rideegenskaber sig i flotteste stil. 

2019 var første år hvor LFH Rideklub afprøvede en rangliste for alle stævner. Alt begyndelse er svær, og nye tiltag skal have tid for at komme godt i gang, men da året var gået kunne ranglisten samtælles og vinderne hædres. Vi plejer jo at overrække pokaler og rosetter til årets vindere bagefter generalforsamlingen, men som i ved, så har vi uddelt disse ved en tidligere lejlighed for at alle ryttere kunne nå og få gavn af deres velfortjente pokaler. I skal dog have et ekstra tillykke med herfra igen i aften.

Som sidste bemærkelses værdige rideoplevelse, skal vi ikke glemme at der i 2019 var to ryttere fra LFH Rideklub med til at ride Hubertusjagten i Dyrehaven. Jagtridning har jo som sådan ikke forbindelse klubben her, men at to ryttere bliver inviteret til at ride en så prestige fyldt jagt må vi gerne anerkende dem for og samtidig opfordre alle til at ride jagter hvis det har interesse. Hvert år i september afholdes en jagt her i kettinge og hvert år til mølledag rides der opvisning i grusgraven, så jagtridning er også en del af vores rytteres kompetence.

Så alt i alt var 2019 et fantastisk og stabilt år for vores rideklub. Bestyrelsen arbejder hårdt og på bedste vis for at gøre det bedste for alle medlemmer. Og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den store opbakning og støtte i alle udviser hele året rundt. 

 

 1. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

Heidi Søndermand fremlægger regnskab. “Regnskab vedhæftes.”

Klubben har søgt DIF om tilskud pga tabte indtægter i 2020, og har modtaget 11.000 kr. 

Britt fortæller at det ikke har været muligt at få tilskud fra DRF.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Fra Hanne Bratholm:

Forslag om at ændre ny rangliste til dressur, spring og blandede discipliner hest/pony. Alt tages med, hvis det kan indberettes og der er link til resultatet.

Forslag godkendt.

 

Fra Louise Jørgensen og Tina Jørgensen:
Forslag om at købe anparter i den kommende “Min Købmand” i Kettinge.

I forhold til klubbens økonomi i dette Corona år, ønsker bestyrelsen ikke at vi går shop amok. Tina Redlich spørger om vi kan lave en indsamling. Ditte Ploug synes klubben er fedtet, i forhold til det overskud der normalt kan generes på et år. Hun foreslår crowfunding og vil gerne stå for det. 

Vi stemmer om vi først skal købe 1 eller 2 anparter. Flertal for køb af 2 anparter. 1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingentsatser.

Godkendt.

 

 1. Valg af bestyrelse:

A: Formand; Britt Carlsen, modtager ikke genvalg.

Heidi Damgaard ønsker at opstille som formand.

Heidi er valgt.

 

B.Bestyrelse:

Heidi Søndermand, modtager ikke genvalg. 

Julie Clausen, modtager ikke genvalg.

Mie Skov, modtager genvalg. 

Mie Skov er genvalgt

Janni Kristensen og Maria Puk Hansen er valgt. 1. Valg af 2 Junior repræsentanter. Ida Marie Pedersen, falder for aldersgrænse, Linette Jørgensen, modtager ikke genvalg.

Ida Marie Pedersen fortæller hvad man laver som Junior repræsentanter.

Laura Pyndt og Nanna Zibrandtsen er valgt.

Julie Stimose er valgt som Junior repræsentant suppleant.

 

 1. Valg af suppleanter 2 stk.

Susanne Jørgensen er valgt.

Heidi Pyndt er valgt

 

 1. Bilagskontrolanter: 

Troels Jørgensen, modtager genvalg.

Jan Rinnov, modtager genvalg.

Troels og Jan er genvalgt.

 

 1. Udvalg: Der skal vælges nye medlemmer ind i flere af udvalgene. Læs mere om udvalg på vores hjemmeside.

Stævneudvalg: Julie Raahauge Clausen.

Trivselsudvalg:

Sponsorudvalg:

Materialeudvalg:

Militaryudvalg: Freja og Yvonne Borring.

Juniorudvalg:

 

Tina Jørgensen foreslår oprettelse af et Biksudvalg. Pernille Stimose vil gerne være med i det udvalg.

Ditte Ploug foreslår Distanceudvalg.

 

Ole Mac mener at der måske bliver oprettet for mange udvalg, som kan være under stævneudvalget.

Ditte siger at det kan være en stor opgave for stævneudvalget at arrangere alle slags stævner.

 

Hanne foreslår at vi godt kan have distanceudvalget under stævneudvalget, så distance gruppen kan være med til at planlægge stævne datoer og stævneudvalget kan stå til rådighed. Men de behøver ikke være med til alle møder.

 

 1. Eventuelt

Heidi Søndermand. Alle de aktiviteter som klubben plejer at tjene penge på ved at sælge mad fra Biksen er aflyst.

 

Louise Jørgensen fortæller at det første stævne i år bliver d. 10.-11. oktober.

 

Troels Jørgensen taler pænt om Britt og Heidi, som har gjort et godt og stort arbejde med opstart af rideklub. Tak for 5 gode år.

Heidi Damgaard uddeler blomster til alle som træder ud af bestyrelsen.

 

Britt og Heidi siger tak til Troels, Louise, Bestyrelse og medlemmer. De er stolte af at kunne overdrage en velfungerende klub, som trods Corona ikke har underskud.

Heidi overdrager også Biksen, men står til rådighed for hjælp eller spørgsmål, selvom hun nu kun skal være ponymor.

 

Tak til Carsten for god ro og orden. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på et senere, af den nye bestyrelse, bestemt tidspunkt.
Udskriv