29.04.14

Referat af bestyrelsesmøde i LFH Rideklub d. 29.04.14

Tilstedet: Britt Carlsen, Gitte Henningsen, Freja Petersen, Dorte Petersen, Stine Løje og Heidi Søndermand
Fraværende: Søren Stolz, Melani Stolz, Nathali Stolz og Mie Skov.
Gæster: Hanne Bratholm.

 

Punkter til dagsorden:

 

 1. Status i forhold til Dansk Rideforbund.

Vi har modtaget en mail fra Dansk Ride Forbund om konsulent besøg.
Vi har besluttet at Anja Heinsen fra Dansk Ride Forbund kommer og besøger os onsdag d.14 maj klokken 16.30.

 

 1. Yderligere drøftelser i forhold til sikkerhedsregler
  Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Status fra alle udvalg. Herunder tanker, ønsker til kommende arrangementer.

Stævneudvalg: Udvalget er ved at få planlagt en dato til et kommende møde.
Juniorudvalg: Udvalget forsøgte sig med et påskearrangement, som desværre blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
Handicapudvalg:
Trivselsudvalg: Udvalget er i gang med, at planlægge et loppemarked og en aften med biomekanik.
Materialeudvalg: Udvalget vil lave en arbejdsdag hvor alle er inviteret til at give en hånd.
Fond og legat udvalg:
Medieudvalg: Udvalget har oprettet en klub email. Mailen vil have tilknytning til opkrævning af kontingenter. På mailen kan bestyrelsen også kontaktes.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sponsorudvalg: Udvalget er i gang med, at finde mulige sponsorer

Dorte Pedersen er rykket i trivels udvalget og Britt Carlsen er rykket til medieudvalget.

 

 1. Beslutningspunkt om økonomiske rammer for arrangementer.

Alle arrangementer skal kunne indtjene sig selv.

 

 1. Nyt fra kasser; hvor mange har indbetalt kontingent?
  Kassebeholdningen lyder på 9502kr.
  Der er 41 betalende medlemmer.
  Der bliver sendt mail ud om opkrævning af kontingent hurtigst muligt.

 

 1. Nyhedsbrev fra rideklubben om info, kontingent. Hvordan får vi sendt ud til alle der overhovedet kunne være interesseret?
  Der vil blive udsendt kontingenter og nyhedsbreve fra klubbens mail til d.1 maj.
  Hvis der interesse i medlemskab kontaktes skal kassere Heidi kontaktes.

 

 1. Foldere lavet af Louise.
  Folderne er at finde i Rytterstuen på LFH. Stort tak til Louise fra bestyrelsen!

 

 1. Evt.
  Klubben kontakter Louise om evt. ponytrækning til Mølledagen d. 15 juni.
  Dorte undersøger hvad klubtrøjer mm vil koste at få trykt.

Bestyrelsen er blevet fotograferet til hjemmesiden.  

Sekretær
Stine Løje 


Udskriv