26.04.20

Dagsorden + referat af bestyrelsesmøde d. 26/4-20

 

Tilstede: Britt, Heidi D, Heidi S, Mie, Tina, Julie

 

Afbud:

 

Ordstyrer:  Ida P, Linette

 

Referent: Britt  1. Status i rideklub: Meget stille. Ingen aktivitet. Vi følger Sundhedsministeriets retningslinier.
  2. Status på økonomi: Årsregnskabet 2020 siger pt.- 6700 kr. Alle medlemmer har betalt kontingent. Antallet af Facilitetskort er det samme som sidste år, det er rigtig flot.  Dd. er der 156 medlemmer i klubben. Der er betalt første rate af husleje. 
  3. Manglende økonomi grundet Corona 2020, søge hjælpepakke: Hvis der ikke kan afholdes/deltages i stævner/arrangementer resten af år 2020, vil klubben miste ca. 52000 kr. Det er rigtig mange penge og det vil gøre at klubbens konto vil blive tom når næste rate husleje skal betales og alt overskud vil være brugt. Heidi S og Heidi D står for at søge hjælpepakken fra DIF. 
  4. Hvilke Stævner + arrangementer kan afholdes: “ Sammen, hver for sig” LFH Rideklub arrangerer støttearrangement. Toiletpapirchallenge. Indtil viderere vurdere bestyrelsen at resterende arrangementer må afvente indtil der kommer yderligerer info fra Sundhedsministeriet. 
  5. Generalforsamling: Der afventes på at forsamlingsforbuddet hæves til 100 mennesker. 
  6. Evt:   ingenting.

Udskriv