Ordinær generalforsamling 25.03.15

Ordinær generalforsamling d. 25. marts 2015 i LFH Rideklub

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Punkt 1.

Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere, valg af sekretær:

Stemmetællere: Jan Rinnov, Trine skov.

Dirigent: Karsten Henningsen

Sekretær: Hanne Bratholm

 

Punkt 2.

Formandens beretning ved Britt Carlsen:

 

Uddrag:

  • Vi har haft mange succesfulde arrangementer det seneste år. Fantastisk opbakning. Samarbejde med andre klubber. 119 medlemmer på et år. Aktive udvalg. Stævner hos andre klubber. Godkendt i alle foreninger, vi har ansøgt om medlemskab hos. God stemning på LFHR. Vi har ry for at være regelryttere og have styr på tingene. 
  • Økonomisk ser det fornuftigt ud. 
  • Tak til bestyrelsen for hårdt arbejde. Tak til forældre og bedsteforældre. Tak til Louise og Troels.

 

Punkt 3.

Revideret regnskab fremlægges til godkendelse:

Kasserer, Heidi Søndermand fremlægger årsregnskab.
Overskud i 2014 på 39.627,57 kr

Regnskab gennemgået og godkendt.

Forventet overskud i 2015 på 26.100, 00 kr.

 

Punkt 4.

Orientering fra udvalg.

 

Juniorudvalg: 

Har arrangeret påskeløb i grusgraven (desværre aflyst) og loppemarked, som var vellykket.

 

Materialeudvalg:

Har arrangeret arbejdsdag og hjulpet til stævner.

 

Sponsorudvalg:

Har fået rigtig mange sponsorgaver til vores stævner og arrangementer.

 

Trivsel:

Har arrangeret Halloween med ØLR, Juletræspyntning, Juleafslutning og Fastelavn.

 

Handicapudvalg:

Har arrangeret foredrag med landshold og pararytter Annika Lykke Dalsgaard Risum og planlægger special olympic og handicapstævne. Prøver at få klassifikation af pararyttere på LFHR. 

Vores egen ridefysioterapeut Pernille Hartmann Eriksen vil forsøge at blive klassifikatør.

 

Medieudvalg:

Skriver og sender nyhedsbreve. Opdaterering af hjemmeside og facebookside. Plakater til arrangementer.

 

Stævneudvalg:

Udvalget har travlt og har planlagt en masse stævner.

18-19 april trec og breddestævne

20-21 juni e stævne

29 august handicapstævne og speciel olympics

26-27 september d stævne med cup

 

Fond og legatudvalg:

Vi har søgt Døllefjelde og tuborgfonden.

Vi har fået penge fra Døllefjelde - 2000 kr.

 

Punkt 5.

Behandling af indkomne forslag:

 

Punkt 5a. 

Endelig godkendelse af vedtægter for LFH Rideklub. Der er lavet få ændringer i vedtægterne, som mest er fra forkortelser. Bestyrelsen foreslår at alderen for juniorrepræsentanter ændres fra 14 til 13 år ved deltagelse i bestyrelsen. (vedtægter kan læses på klubbens hjemmeside)

Ændringer godkendt.

 

Punkt 6. 

Fastsættelse af kontingent: 

Nuværende satser godkendes og fortsætter som hidtil.

 

Punkt 7.

Valg af bestyrelse:

På valg er Stine Løje og Dorte Terp Pedersen - Ønsker ikke genvalg.

 

Nye bestyrelsesmedlemmer valgt:

Mona Mortensen

Louise Hansen

 

Junior repræsentanterr:

Freja Pedersen er på valg - Ønsker ikke genvalg.

 

To kandidater ønsker valg:

Ida Pedersen

Simone Stimose

Juniormedlemmerne stemmer. Der er stemmelighed og vi trækker lod.

 

Ida Pedersen valgt.

 

Punkt 8.

Valg af suppleanter:

På valg er Gitte Henningsen - Ønsker ikke genvalg.

 

Maria Kauffmann Mikkelsen valgt.

 

Punkt 9.

Valg af Bilagskontrolant og suppleant.

Troels Stimose og Troels Jørgensen er på valg - Begge ønsker genvalg og er valgt.

 

Punkt 10.

Eventuelt: 

 

-Bilagskontrolanter har gennemgået regnskabet og har hjulpet Heidi, så regnskabet bliver mere overskueligt til næste år. 

 

-Vi har lavet en hjælperliste, hvor man kan skrive sig på, så vi kan kontakte folk via listen til vores arrangementer.

 

-Vi skal have styr på hvordan og hvilke billeder, som må offentliggøres. Vi har brug for forældre accept inden vi kan offentliggøre billeder og skal have lavet et system. Hos ØLR har de skrevet på deres hjemmeside at man skal sige til hvis billeder ikke må offentliggøres.

 

-Louise Jørgensen har et forslag om at vi skal have et Riderute udvalg. 

 

-Troels Jørgensen fortæller historien om hvordan ridecenteret blev til og at han er stolt af hvad klubben har skabt.

Han fremviser et nyt projekt - Stort Ridehus.

Ridehuset skal være er 25m x 70m i sten og træ, uden søjler indvending.

Troels viser 3D tegninger af det nye flotte ridehus.

Vi har fået 140.000 kr af kommunen.

Troels søger om 8 nye bokse også.

 

-Britt Carlsen fortæller at lørdag d. 8 august 2015 bliver der holdt LF Hestedag på LF Hestesportscenter - Stort og ambitiøst projekt. Følg med på www.LF-Hestedag.dk

 

-Heidi Søndermand fortæller at klubben har stiftet Kammeratskabspokalen - En pokal til et barn eller voksen, som har gjort en godt gerning og har været en god kammerat eller har hjulpet et andet medlem ud over det sædvanlige. 

Vi stemmer i dag om hvem skal have pokalen for første gang.

Louise Jørgensen har fået Kammeratskabspokalen i år. Tillykke.

 

Tak til Karsten Henningsen for at være en god ordstyrer.

 

Uddeling af pokaler.

Melani Stoltz har vundet Dressur pokalen.

Ida Henningsen har vundet Spring pokalen.

Sebastian Jørgensen har vundet Ringridder pokalen.

Mest vindende rytter 2014: Melani Stoltz.

Stort tillykke til vinderne.

 

Konstituering af den nye bestyrelse:

 

Formand: Britt Carlsen

Næstformand: Louise Hansen

Kasserer: Heidi Søndermand

Sekretær: Mona Mortensen

Medlem: Mie Skov

Suppleant: Maria Kauffmann Mikkelsen

Suppleant: Søren Stoltz


Udskriv