25.03.14

Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 25/3 2014 kl. 19 – 21. i rytterstuen på LFH.

Dagsorden:

Valg af ordstyrer: Britt Carlsen

Valg af referent: Stine Løje

Tilstede: Natali Stolz, Melani Stolz, Søren Stolz, Gitte Henningsen, Dorte Petersen, Freja Petersen, Britt Carlsen, Mie Skov og Stine Løje.
Fraværende: Heidi Søndermand
Gæster: Louise Jørgensen og Troels Jørgsen

 1. Formandens beretning: God opbakning til den stiftende general forsamling.
  Konstituering af bestyrelsen:
  Formand: Britt Carlsen
  Næstformand: Dorte Petersen
  Kassere: Heidi Søndermand
  Sekretær: Stine Løje
  Medlem: Mie Skov
  Suppleant: Gitte Henningsen og Søren Stolz

Junior repræsentant: Freja Petersen og Melani Stolz
Junior suppleant: Natali Stolz

 1. Regnskab påbegyndes: Britt har oprettet en erhvervskonto i Lollandsbank. Der er oprettet CVR-nr. Der er bestilt et Master Card Debit.
 2. Indkomne forslag:

Ansøgning til DRF: Skrives i hånden og sendes ind. Evt. finde en formular på nettet.
Bank oplysninger: Britt har oprettet en erhvervskonto i Lollandsbank. Der er oprettet CVR-nr. Der er bestilt et Master Card Debit.
Gennemgang og godkendelse af forretningsorden: Udsættelse.
Facilitetskort beskrivelse: Rideskoleelever skal ikke betale for facilitetskort ved undervisningen eller ved part. Facilitetskortet internt følger hesten. Facilitetskortet eksternt følger rytter.

Hvis der kommer heste udefra, opkræves der 50kr, ved brug af faciliteter.

Ved brug af faciliteter mere end tre gange skal man meldes ind i klubben. Alle som benytter faciliteter skal være medlem af klubben. Ved facilitetskort kun til grusgrav kontaktes Louise Jørgensen.
Et-tur kort: 50kr
3 måneder 500kr
6 måneder 1000kr
12 måneder 1500kr
Velkomstfolder til LFHR: Louise Jørgensen har lavet en folder om ridecenteret, og vil gerne lave en til rideklubben. De vil blive sendt ud til rideskoleelever, lagt på hjemmesiden samt i rytterstuen.
Udvalg: Bestyrelsesmedlemmer kontakter efter optagelse i DRF de forskellige udvalg.

 1. Kontingent. Kontonummer, beløb som skal indbetales første gang, opkrævningsmetode, medlemsliste:
  Der skal betales kontingent for tre måneder ved første indbetaling og efterfølgende vil der blive opkrævet fuld betaling.
  Junior: 87,50 kr
  Senior:112,50 kr
  Passiv: 62,50 kr
  Lollandsbank
  Reg nr: 6520
  Konto nr: 2662212
  Betales seneste 12/4-2014
  Der skal ved overførsel stå navn og fødselsdag.
  Ved nye medlemmer skal der oplyses: Navn, mailadresse og fødselsdag.
  Alle rideskoleelever, opstalder og ryttere med facilitetskort skal være medlem af klubben.
 2. Valg af distriktsrepræsentant til D5: Stine Løje og Dorte Petersen.
 3. Forventningsafklaring til bestyrelse i LFHR: Det er frivilligt arbejde, men bestyrelsen har påtaget sig et ansvar. Der skal kunne skelnes mellem privat person, og bestyrelsen. God ånd, og klarer retningslinjer. Referat vil blive lagt ud på hjemmesiden, og sendes rundt til bestyrelsen.  
 4. Fastsættelse af fremtidige bestyrelsesmøder: Formanden udsender forslag ud om fremtidige bestyrelsesmøder. 
 5. Evt.:

 

Tak for i dag.

 

Med venlig hilsen

 

Britt Carlsen

Formand.


Udskriv