24.11.20

Kettinge d. 24/11 2020.

 

Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde i LFH Rideklub.

 

Tilstede: Heidi Damgaard, Maria Puk Hansen, Mie Skov, Janni Christensen, Susanne Hansen, 

 

Gæster: Louise Jørgensen

 

Fraværende: Tina Jørgensen, Laura Pyndt, Nanna Zibrandtsen

 

Referent: Maria Puk 

1. Godkendelse af referat fra 5/10-2020 - referatet er delvis godkendt, der skal indføres at det både er kassereren og formanden som kan stoppe udvalgenes godkendelse til at bruge 1000,- uden at spørge bestyrelsen, såfremt at klubbens økonomi ikke kan bære det. Det aftales at vi fremover har 14 dage til at godkende referatet og hvis der ikke kommer indsigelser så er referatet godkendt og kan offentliggøres.

2. Nyt fra kasseren: Der er lavet ny medlemsliste og det vurderes at vi har omkring 170. Der arbejdes på at få afstemt oktober måned. Louise gør opmærksom på at Dansk ride forbund har lavet en bogføringssystem som skulle gøre det nemmere at være kasserer i rideklubberne, “Klubmodul”. Maria Puk undersøger det nærmere.

3. Nyt fra udvalgene: Trivselsudvalget har besluttet at aflyse juletræspyntning grundet corona. Det forsøges at afholde ringridnings arrangementet, det er vurderet at det er muligt at overholde retningslinjerne omkring corona. Det aftales at udvide cafeområdet så det er muligt at servere æbleskiver.

Juniorudvalget arrangere ikke noget så længe at man ikke må være over 10 med overnatning. Juniorudvalget genoptager deres arrangementer når forholdene igen er til det. 

4. Afholdelse af arrangementer under Covid-19 - juleoptog afholdes hellere ikke da det ikke giver mening i forhold til de restriktioner som skal overholdes. Det er vigtigt at bestyrelsen forholder sig til hvad der forsvarligt kan afholdes af arrangementer også i forhold til hvordan det ser ud udefra. Det er samtidig vigtigt at vi sørge for at holde den gode stemning som der normalt er i klubben i forbindelse med jul.  Stævneudvalget har snakket om stævne i januar 2021, men det er også sat på standby grundet corona. 

5. Evt. – Heidi har fået en forespørgsel vedr. kavaltibomme, om det er noget som klubben kunne overveje at anskaffe. Det er ikke en økonomisk mulighed for klubben på nuværende tidspunkt, men det besluttes at undersøge det nærmere.  Alternativt kan vi undersøge om det er muligt selv at lave nogen. Kunne evt. være en opgave for sponsorudvalget. - Da det er en stor opgave at søge fonde og der ikke er nogen i bestyrelsen der har erfaring med dette, aftales det at vi forsøger at hente hjælpe udefra til at hjælpe med at søge økonomisk støtte hos diverse fonde. Det aftales at undersøge (Heidi) om det er muligt at benytte OK til at noget økonomisk støtte. 

Ros fra Mie, for det hjælper skema som blev lavet til stævnet, det fungerede rigtig fint. 

6. Næste mødeansvarlig: Janni Christensen, næste møde er tirsdag den 2/2/2021, der snakkes om muligheden for at flytte mødet fra om mandagen til tirsdag og samtidig snakke om alternative dage fra gang til gang, så alle har mulighed for at deltage. 

 
Udskriv