24.07.17

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 24/7-17.

 

Ordstyrer: julie Råhauge

Referent: Britt

 

Fremmødte: Mona, Louise, Julie, Mie, Heidi, Britt

Afbud: Tina, Ida, LinaPunkter til Dagsorden:

 

  1. Orientering fra D5: LFHR er blevet bedt om at meddele D5 hvornår LF Hestedag er næste gang, så dette kan komme på hjemmesiden. Der er mulighed for at byde ind på et indendørs stævne i januar og februar. Dette meddelelses til Janne. Der havde været fokus på medlemskab ved stævnestart. Der Kommer ændringer i forhold til Bredde aktiviteter på landsplan til regionsplan eller lignende.
  2. Hvad er der sket siden sidst ? Vi har afholdt E stævne med 1 afd. af udkants cup, Troels Jørgensen A/S har haft 40 års jubilæum.
  3. Åbent hus 100 års DRF. Vi mener at have nok aktiviteter og arrangementer som reklamerer for LFHR.
  4. Økonomi: 135 medlemmer ialt. Der er pt. 26000 kr. på kontoen. Der har været en del rod i forhold til indberetninger og afregninger hos Guldborgsund kommune.
  5. Orientering og gennemgang af LFHR`s ansvarsområde til Lf Hestedag: Der er uddelt  ansvar til 7 forskellige personer i LFHR i forhold til LF Hestedag som omhandler mad og drikke til LF Hestedag d. 11 - 12 august 2017. Der meldes klar på alt omkring LF Hestedag vedrørende mad og drikke. Hjælperfest: Bliver afholdt d. 12 august i stedet for d. 18 august.
  6. Åbent landbrug: D. 17 september er biksen udlånt til Lågerup, Henrik Friis. Klubben skal stå for salg af mad, drikke, kaffe og kage. Overskuddet går til LFH Rideklub. Heidi søger folk til at hjælpe med betjening.
  7. Evt: ingen meldinger.

Udskriv