23.09.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 23/9-2014

 

Tilstede: Britt Carlsen, Heidi Søndermand, Gitte Henningsen, Dorte Petersen, Mie Skov og Stine Løje

Fraværende: Søren Stoltz, Melani Stoltz og Freja Petersen

Ordstyrer: Britt Carlsen

Referent: Stine Løje

Gæster: Louise Jørgensen

 

 1. Godkendelse af referat.
  - Godkendt.
 2. Information fra formanden.
  - Kommunen har modtaget børneattesterne og de er klar til at blive underskrevet.  D. 6/10 bliver klubbens godkendelse taget op på udvalgsmøde hos kommunen.
  Vi tilbyder at de kan holde mødet på Lolland Falsters Hestesportscenter, så de samtidig ser stedet.
  - Troels Jørgensen har udregnet et forslag til lejemålet for klubben, det lyder på 119.000kr pr år., som dækker alt.
 3. Evaluering fra 5 års jubilæet. - Hårdt arbejde, men en fantastisk dag. Overskuddet blev på kr. 2700kr
 4. Orientering fra kasseren:
  - Kassebeholdningen er på kr. 24.075kr
  - Vi har 93 medlemmer d.d. Der er 21 der mangler at betale. Der kan ikke startes til stævne hvis der ikke er betalt.
  Lollands bank kræver pludselig en betaling på kr, 500 årligt, for at vi kan få lov at sætte penge ind på vores konti. Dette vil Heidi tage op med rådgiveren i håb om at dette kan undgås.
 5. Kort status fra alle udvalg.
  - Sponser: Er stadig i fuld sving. Vi prøver at få de forskellige firmaer til at sponsorere hele klasser.
  - Trivsel: ØLR inviterer os til et fælles halloween arrangement, det har vi takket ja til.
  Tove Børresen vil gerne have lavet en riderute i Kettinge som kan indgå i Riderute Lolland-Falster. Der laves en tur 11/10 kl. 11. Det skal koste 20 kr. at deltage.
  - Materiale: Intet nyt. De er klar til at hjælpe til om fredagen inden vores stævne.
  - Stævne: Haft møde med Skovlundegård og ØLR ang. en cup i hest+pony dressur og hest+pony spring. Vi afholder finalen J Louise har foreslået at vi kan træne hos hinanden, men det vides endnu ikke om dette bliver til noget.
  Britt har talt med Janne Bæktoft som er stævnekordinator i Distrikt 5, da det blev opdaget at flere klubber holdt E stævner samme weekend. Der er generelt alt for mange regler i Distrikt 5, og det er åbenbart et problem at holde helt styr på dem. Britt tager med til næste distriksmøde.
  D.4/10 afholdes møde på LFH ang. breddeaktiviter.
  Louise foreslår at vi får udvidet netværket det kan række til banerne og grusgraven. Det koster kr. 2000 årligt.
  - Handicap: Ingen planer. Forslag fra Britt om at få en pararytter ned og holde foredrag og evt. lidt opvisning. Britt kontakter en dygtig rytter og ser om det kan lade sig gøre i løbet af vinteren.
  - Medie: Er bagud med nyhedsbrevet p.g.a travlhed omkring jubilæum, men der er fuld fart på det J
  - Fond og legat: Har søgt DMI fonden
  - Junior: Tirsdag d. 30/9  afholdes en info aften for rytter og forældre hvor de undervises i stævner, tøj, opførsel osv.
 6. Evt.
  - Gitte foreslår at lave frikadelle sandwich næste gang. Heidi’s mor laver suppe til stævnet J
  Hallen udlåner gerne en stor kaffemaskine fremover.

Sekretær
Stine Løje. 


Udskriv