23.04.14

Referat af bestyrelses møde d. 23/4 2014 i LFH Rideklub.

 

Tilstede: Stine, Dorte, Mie, Søren, Gitte, Britt og Heidi.

Fraværende: ingen 

  1. forslag fra Dansk Rideforbund vedr. ændringer af vores vedtægter. 

    Forslag godkendt og indskrevet, ændringer i vores vedtægter skal godkendes på næste generalforsamling.
  1. forslag til sikkerhedsregler fra Dansk Rideforbund. 

    Forslag godkendt og indskrevet i eksisterende sikkerhedsregler, som fremover vil være gældende for både hestesportscenter og rideklub. Begge ændringer sendes retur til Dansk Rideforbund til endelig godkendelse.
  1. kasser kan berette at alt vedrørende konto – netbank – mastercard nu er aktivt og kører. Der er kommet en hel del indbetalinger ind.
  2. kasser har undersøgt muligheder for digital økonomistyring, disse koster årligt gebyr, så derfor indkøbes en regnskabsbog. Britt sørger for dette køb.
  3. vi drøftede hvor der skal handles når klubben har arrangementer. Stemningen var at det nemmeste ville være Dagrofa, men vi tager endelig beslutning når tiden for første store arrangement nærmer sig.
  4. evt. ingen punkter. 

Med venlig hilsen

 Stine Løje

Sekretær  


Udskriv