22.06.14

Tilstede: Brit Carlsen, Heidi Søndermand, Dorte Petersen, Stine Løje, Louise Jørgensen, Troels Jørgensen, Mie Skov, Hanne Bratholm.

Fraværende: Freja Petersen, Gitte Henningsen, Melani Stolz, Natali Stolz, Søren Stolz.

Ordstyrer: Troels Jørgensen.

Referent: Stine Løje.

Gæster: Louise Jørgensen, Troels Jørgensen, Hanne Bratholm.

 

 1. Godkendelse af referat.
  - Godkendt.

 

 1. Orientering.
  - Dorte og Freja har været til møde i distrikt 5 d. 11/6 på Brændt Ege. Dorte og Freja præsenterede klubben ved mødet. 
  Stævne ansøgninger til næste foråret 2015 skal indsendes 5/9 – 2014. Proportioner skal indsendes otte uger før stævnet.
  Ved D-stævne skal det oplyses om der er sponseregaver/gavekort.
  Ved C-stævne skal stævnerapporter indsendes til Lisbeth Tetsche

  -Fra kasseren:
  Opgørelse fra stævnet og div på vores konto.

Indtægter stævnet:

Biksen: 4249 kr.

Start gebyr: 2700 kr.

Lotteri:  805 kr.

I alt: 7754 kr.

Udgifter stævnet:

Mad: 2482,25 kr.

Dommer penge: 300 kr.

Udgift i lotteri: 44,5 kr.

Sløjfer: 1125 kr.

Papir: 50 kr.

Leje af hest og boks: 525 kr.

I alt: 4526, 85 kr.

Vores overskud er så: 7754 – 4526,85 = 3227, 15 kr.


Og når alle pengene er sat ind på kontoen, så lyder saldoen på 17.968,30 kr.
Herefter er der begyndt, at komme kontingent penge ind for 2. halvår 2014.

- Forsikring:
Klubben er forsikret under Dansk Rideforbund. Klubben opfordre til at man selv tegne sig en fritids og ulykkes forsikring.

 1. Gennemgang af forslag til lejekontrakt.
  - Troels, Louise og Brit har lavet et forslag til en lejekontrakt. Lejen starter pr. 18/3 -2014.
  Forsikringer kan læses nærmer under Idrætsforsikringer.
  Bestyrelsen har godkendt forslaget.
 2. Kort status fra alle udvalg.
  - Sponser: Udvalget har fået mange flotte sponsorgaver til stævnet d.14/6- 2014. Udover sponser gaver til stævnet, havde udvalget lavet en tombola med sponsorgaver. Udvalget vil sende et takkekort til alle sponsorere.
  - Trivsel: Udvalget har arrangeret sommerfest d. 27/6-2014. Udvalget holder et fælles møde for alle udvalg d. 29/7-2014 klokken 19.00 omkring ridecenterets jubilæum.
  Lørdag d. 27/9-2014 er der kursus for center ved bevægelses terapi.
  - Materiale: Til arbejdsdagen lavede materiale udvalget nye spring.
  - Stævne: Vores næste stævne ligger i weekenden 4/10- 2014 og 5/10-2014
  Udvalget har talt med ØLR om at lave en cup sammen til næste år.
  Udvalget satser på at holde to E-stævner årligt, et military stævne samt et handicap stævne.
  Udvalget har talt om at holde en aften hvor der bliver gennemgået regler og andet vigtige ting i forbindelse med stævner.
  Stævne- og sponsorudvalget har besluttet at følge DRF reglement omkring rosetter og præmier.
  - Handicap:
  - Medie: Der bliver skrevet nyhedsbrev engang om måneden, og pressen er blevet informeret ved aktiviteter i klubben.
  - Fond og legat: Forslag til ønsker er blevet noteret.
  - Junior:
 3. Fremtidige planer for 2014.
  - Er noteret under div udvalg.
  Kalenderen på hjemmeside vil blive opdateret med kommende arrangementer. 
 4. Hvordan trives vi som bestyrelse, er der noget som skal revideres?
  - Bestyrelsen er enige om et godt samarbejde.
 5. Kommende bestyrelsesmøder for sidste halvår 2014.
  - Bestyrelsesmøde bliver efter sommerferien afholdt hver anden måned. Britt laver forslag til datoer.

 

 1. Evt.
  - Dorte står for bestilling af klubtrøjer jakke mm. Der vil ligge et katalog samt en bestillingsliste i rytterstuen. Penge betales til Dorte.

Sekretær
Stine Løje. 


Udskriv