Ordinær generalforsamling 20.03.19

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

Onsdag d. 20 marts kl. 19.00 2019

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge.

 

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere:

Tina Redlich valgt som dirigent.

Troels Jørgensen og Jan Rinnov er valgt som stemmetællere.

2. Formandens beretning:

Britt fremlægger formandens beretning:

 

“Formandens beretning i LFH Rideklub 2018.

2018 må siges at have været et godt år.

På alle mulige måder, får LFH Rideklub indfriet de mål der sættes, både for ryttere og klub.

Vi har en masse traditioner efterhånden som fungerer og mange medlemmer har stor fornøjelse ud af.

Fastelavn, stævner, arbejdsdage, juniorhygge, julearrangementer og  juleoptog.

Derudover har vi fået et godt samarbejde med Lolland Falster køreklub, hvor klubben står for salg af mad til deres stævner.

2018 har budt på mange forskellige aktiviteter her på stedet eller ude i byen, hvor medlemmer har deltaget og publikum har bakket op.

Jeg har fremhævet nogle af de aktiviteter som var nye eller bør fremhæves for 2018, hvor enten klubben eller enkelte ryttere har gjort sig særlig bemærket.

Landsdelsfinalerne 2018: Laura Pynt, Anton Ploug og Johanne Olsen deltog lørdag i Stilstafetspring og miljø - parkour.

Aliena Svensson, Anton Ploug, Karina Hansen og Karen Hansen deltog søndag i ponygames turnering. Det er så dejligt at vores juniorryttere og deres forældre har lyst til at køre langt for at starte disse breddestævner og alle kommer retur med gode oplevelser og fællesskab. Landsdelsfinalerne er arrangeret af Dansk Rideforbund og en stor oplevelse, så vi håber at der i 2019 atter er et eller flere hold som ønsker at deltage. Husk voksne også kan deltage.

Subarucup finale til store hestedag: Her havde Ida Marie Pedersen og Lina Rasmussen kvalificeret sig til en finaleplads hvor de 20 bedst kvalificerede ryttere i Danmark skulle ride. Ida og Lina fik en god og lærerig oplevelse og som ved Landsdelsfinalerne får man nye bekendtskaber fra klubber i hele Danmark.

Troels Jørgensen stiller hvert år terræn til rådighed for at Storstrøms jagtrideklub kan ride en jagt først i september. I år var der ekstra god tilslutning til hovedfeltet af ryttere fra LFH Rideklub og som sædvanlig var der et fantastisk publikum med rundt i bilfeltet.

I forbindelse med jagtridning kan jeg nævne at 2018 blev begivenhedsrigt for Ida Marie Pedersen, da hun vandt Rævehale jagten, samt SJR Hubertus jagt på Krenkerup.

For første gang i klubbens historie skulle der afholdes et militarystævne. Det var en rigtig god oplevelse, hvor der trods en del forberedelse, hele tiden var en super god stemning blandt alle jer der kom og hjalp. Det resulterede i et vellykket stævne hvor vi endda fik flere placeringer til ryttere herfra som var debutanter.Janni Pedersen blev nr. 2 i CNC 70 og Lina Rasmussen vandt CNC 80. stort tillykke med det. Vi har allerede planlagt military i 2019, så vi håber at alle har lyst til at hjælpe igen.

LFH Rideklub var i 2018 igen headhuntet til at sælge mad og drikke til Åbent landbrug i Vantore. Det var en bragende succes og alle som havde sagt ja til at hjælpe klubben den dag, kan vi roligt sige, at vi kedede os ikke. Alle knoklede fra start til slut. Det er en rigtig hyggelig dag, som adskiller sig fra andre af vores aktiviteter, da der ingen ridning er, men en masse dyr og rigtig mange sultne mennesker. Åbent Landbrug har vist sig at være utrolig god for vores økonomi, så vi håber ligeledes at mange har lyst til at hjælpe klubben i 2019.

Jeg kan fortælle at vores Biks, er meget vellidt i hele Danmark efterhånden. Mange ryttere, kuske, hjælpere og publikum har smagt vores udvalg i mad og de roser det rigtig meget og mange glæder sig til at komme igen og købe mad og vafler. Dejligt.

For første gang måtte vi i december 2018 aflyse et juniorarrangement grundet for få deltagere. Rigtig ærgeligt, men vi håber at der til sommer kommer rigtig mange juniorer og hygger sammen med os. sommeren 18 havde vi besøg af et voltigehold, som underviste os, og Sara gik alt hvad hun har lært med en masse børn. Det var så sjovt, at vi først sluttede kl. 21.45 om aftenen.

Generelt har 2018 været et fantastisk år for rideklubben. Vi i bestyrelsen er så taknemmelige for den store opbakning der er til alle de forskellige aktiviteter og vi håber meget at I fortsat vil hjælpe.

Vi skal huske, at en forening ikke kan eksistere uden medlemmer og at alle bidrager frivilligt. Jo flere frivillige jo sjovere er det, at være en del af en forening, så det ikke kun er få personer der skal trække det store arbejdslæs.

2018 blev der igen ikke afholdt LF Hestedag. desværre har det vist sig at være et for stort arrangement for os 4 står i spidsen for det hele. Vi valgte at bruge foråret og sommeren til at være der for vores familier og klubben og nu er det besluttet at LF Hestedag holder pause på ubestemt tid.

Tak.”

 

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse:

Heidi Søndermand fremlægger budget og regnskab.

Overskud på 30.442 kr. i 2018.

Se budget og regnskab her

 

4. Behandling af indkomne forslag:

4.A) Hej Bestyrelsen

 

 • Jeg har et forslag til generalforsamlingen. Jeg ved faktisk ikke helt, om det er det rigtige, eller det er en beslutning, I træffer i bestyrelsen, men her kommer mit forslag:

 

Jeg synes, vores rangliste skal inkludere udenbys stævner. Hvis vi gerne vil have vores ryttere ud at vise klubbens farver, så er det ikke optimalt, at stævnerne ikke tæller med i "mest vindende". Det kan risikeres, at vores ryttere starter for andre klubber til stævner andre steder for at tjene point til deres respektive ranglister. Mange er dobbelt-medlemmer især efter de nye regler om, at der kun må inviteres 2 klubber til E-stævner.

Vh. Ditte Ploug Pedersen.

Troels foreslår at vi kan have en ny rangliste for medlemmer som også starter udenbys.

Britt foreslår en mest vindende rangliste. Alle discipliner på Go efter placeringstabellen. Alle discipliner tæller. Medlemmer skal selv sende resultater fra Equipe til Tina Jørgensen.

Det gør ingen forskel for Ditte. Hun foreslår hver enkelt disciplin og både hest og pony.

Louise spørger hvor mange placeringer der skal være i hver disciplin?
Ditte mener at det skal være efter placeringstabellen.

Louise foreslår at vi prøver det i år.

Britt foreslår at medlemmer skal sende screenshot af resultaterne fra Equipe til ranglisten.

Britt spørger hvor mange discipliner der skal med på ranglisten, Dressur, spring, military, distance, breddeaktiviteter, hest og pony?
Troels foreslår at bestyrelsen og nogle af de kloge og måske Louise sætter sig sammen og finder ud af det.

Vi vælger at stemme om det med det samme.

Discipliner valgt: Dressur, spring, military, distance, breddeaktiviteter, både hest og pony.

 

4. B) Nyt fra Klubben: Jubilæum 5 - 10 år, konkurrencer,       facebookgruppe, Hjemmeside, Jubilæumsfest,

Britt fortæller om jubilæumskonkurrencer og fest d. 31. august.
Rideklubben har oprettet en facebookgruppe.
Hanne har lavet en ny hjemmeside til ridecenter og klub.

 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingentsatser:

Fastholdelse af nuværende.

 

6. Valg af bestyrelse:

  1. På valg:

Mona Mortensen, modtager ikke genvalg.

Louise Christine Hansen, modtager ikke genvalg.

 

7. Valg af 2 Junior repræsentanter. Ingen på valg, vi har dog mulighed for at vælge en suppleant.         

     

8, Valg af suppleant:

  1. På valg:

Tina Jørgensen, modtager genvalg.

 

9. Valg af 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant.

  1. På valg:

Troels Jørgensen, modtager genvalg.

Jan Rinnov, modtager genvalg.

Tina Redlich, Tina Jørgensen og Heidi Damgaard stiller op.
Heidi Damgaard vil gerne være suppleant.
Ingen Junior suppleant valgt.

Bestyrelsen er: Britt Carlsen, Heidi Søndermand, Tina Jørgensen, Mie Skov, Julie Raahauge, Tina Redlich. Suppleant Heidi Damgaard.

Troels Jørgensen og Jan Rinnov valgt til Bilagskontrollant og suppleant.

 

11. Eventuelt

Igen bliver der diskuteret pærer i byen. Jannie Petersen fortæller at hun er i tvivl om hvordan det skal fungere med opsamling. Hun mener at vi bør samle dem op og at vi skal have en spand og en pose stående, så man kan køre ud og samle sammen.

Louise Jørgensen kommenterer at vi har en cykelvogn til at køre ud og hente pærer.

Britt foreslår at vi sætter spand med pose, så alle kan løbe ud og fjerne pærer. Ole Mac spørger til cyklen. Den kan også give motion.
Julie Raahauge anmoder om spand med låg, så vi sparer poser.

Bo Olsen vil gerne have en “Klat pokal” til den flittigste pærer opsamler. Den Gule Klatte Trøje evt.
Julie Raahauge foreslår afstemning som kammeratskabspokalen.
Inga Rasmussen foreslår at vi kan have en liste som man kan skrive sig på med antal klatter. Vi går med Ingas forslag.

TJAS a/s har sponseret t-shirts til alle medlemmer med jubilæumslogo. Tusind tak. Ekstra t-shirts koster 100 kr. Bestillingen skal være en samlet bestilling. Bestilling til rideklubbens mail.

 

Tak for god ro og orden.

 

Når Generalforsamlingen er slut serveres jubilæumslagkage, kaffe/the samt børnevenlige drikke.

Efter Generalforsamlingen skal vi dele alle vores fine rangliste pokaler ud i følgende kategorier:

 

 • Mest vindende dressurrytter 2018 - Lina Rasmussen
 • Mest vindende spring rytter 2018 - Jannie Petersen
 • Mest vindende ringridnings rytter 2018 - Michele Søndermand
 • Mest vindende rytter 2018 - Lina Rasmussen
 • Kammeratskabspokalen 2018 - Kristine Vennevold

 

I år er det være bestyrelsen der vælger hvem der modtager kammeratskabspokalen.


Udskriv