18.11.14

Referat af bestyrelsesmøde LFHR d. 18/11- 2014

 

Tilstede: Britt Carlsen, Heidi Søndermand, Dorte Petersen, Mie Skov, Søren Stoltz og Stine Løje

Fraværende: Gitte Henningsen, Freja Petersen

Ordstyrer: Britt Carlsen

Referent: Stine Løje og Britt Carlsen

Gæster: Louise Jørgensen

 

Godkendelse af referat
- Godkendt

1. Økonomi

Gaver: Vi har drøftet hvilke gaver der skal gives fra klubben til de forskellige ranglistedeltagere. Bent Løje har sponsoreret underlag og Land og Fritid i Nakskov har sponsoreret et skridttæppe. Der vil blive broderet klubbens logo på.

Det er blevet besluttet at klubben ikke giver gaver til hverken medlemmer eller bestyrelsen på mærkedage.

- Kørepenge: Efter lidt god debat fandt vi frem til følgende ang. Kørselsgodtgørelse; der kan betales kørselsgodtgørelse hvis man er repræsentant i et udvalg, hvor møder afholdes andre steder end på LFH. Der henvises til lav takst som skat bruger. Det er mest hensigtsmæssigt hvis der afleveres end benzinkvittering med konkret beløb, ellers kontakt venligst Heidi.

- Kontingent: Der skal betales kontingent til klubben seneste d. 2/1-2015. Priser kan ses på vores hjemmeside. Der er ingen stemmeret til generalforsamlingen i marts hvis man ikke har betalt kontingent. Spørgsmål henrettes til klubbens kasser Heidi Søndermand.
Vi vil lave medlemskort med via vistaprint så de kan bevise medlemskab.

- Regnskab: Der står ca. 40000kr. på kontoen. Vi er 97 medlemmer p.t. Vi skal være opmærksomme på at alt hvad der kan sættes ind på konto via netbank er fordel, da der kræves gebyr for at indsætte penge.

2. Distriktsmøder

- Britt og Louise tager med næste gang for at se hvordan det foregå. 

3. Breddeudvalg
- Efter en rigtig god aften med foredrag om breddeaktiviteter, vil Louise gerne være med til at få et Breddeudvalg op og stå i distrikt 5, sammen med et par andre fra distriktet. Dette ønske fremføres på næste distrikts møde.

4. TV2 East
- Der har været en del samtale med TV2 East om vi kan deltage i et nyt projektprogram, hvor TV2 East stiller mandetimer samt værktøj til rådighed og at klubben så kun skal betale materialer. Vi krydser fingre for at det flasker sig så vi får bygget en udendørshandicaprampe.

5. Kort fra formanden
- Britt er stadig i gang med at få de sidste godkendelser på plads i forhold til kommunen, vi har været glemt op til flere gange, men nu er vi i gang. Der mangler stadig lejekontrakt med tilhørende udregninger, som skal laves sammen med Troels.

6. Kort fra alle udvalg
- Fra de forskellige udvalg meldes, at man er godt i planlægning af kommende arrangementer. Der ventes nu spændt på stævnedatoer fra distriktet, for at få det hele til at falde på plads.

7. Evt.
- På det næste bestyrelsesmøde d. 10/2- 2015 vil vi have fokus på generalforsamlingen i marts.
- Det blev aftalt at døren til sekretariat skal være aflåst hele tiden, da der er forsvundet ting fra klubbens lager.

 

Sekretær

Stine Løje. 

 

Udskriv