15.04.19

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde d. 15/4 2019. i LFH Rideklub.

 

Fremmødte: Heidi D, Heidi S, Julie C, Britt, Tina J, Linette

Afbud: Tina R,

 

Ordstyrer: Heidi S

Referent: Britt 1. Godkendelse af referat: Godkendt.
 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Vi har sagt velkommen og glæder os til samarbejde.
 3. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Britt Carlsen, Næstformand: Tina Jørgensen, Sekretær: Tina Redlich,Kasser: Heidi Søndermand,  Medlem: Mie Skov, Suppleant Julie Clausen og Heidi Damgård.

 1. Navneændring i Guldborgsund kommune, opdatering af bestyrelse: Det ordner Britt i nærmeste fremtid.
 2. Økonomi, Tilskud fra Guldborgsund kommune: 141 medlemmer. jævnt medlemstal alle årene igennem. Der er indgået tilskud fra kommunen. Generelt ser økonomien fin ud, trods udgifter til Jubilæumsåret.
 3. Gennemgang af nyt rangliste system: Det nye system er gennemgået og forstået af bestyrelsen.
 4. Juniorudvalget: Næste arrangement bliver først i august måned, Der sendes info hurtigst muligt.
 5. Kommende arrangementer, Arbejdsdag: kl. 10-16 d. 27/4-19. Male bordben i biksen, Male bomme, klistermærker til sponsorspring, køre terrænspring i grusgraven, Reperere havemøbler, Rykke ud. Arrangementer; se under “vigtige datoer”.
 6. Kursus/undervisning af udefra kommende undervisere: Der gøres opmærksom på regelment omkring ude fra kommende undervisere .
 7. Referat fra D5: Der er underskud i regnskabet fra 2018, dog er der penge på kontoen. military fonden eksisterer stadig og kan søges om tilskud. D5 gør opmærksom på at “træningsstævner med udeling af sløjfer tæller som alm. stævner. for at det er aktraktivt at afholde E stævner.
 8. Måneds konkurrrencer: Vi skal være opmærksomme på kommende konkurrencer.
 9. Kommende bestyrelsesmøder: Den første mandag hver anden månede, dvs, næste møde er d. 3 juni 2019 kl. 19.30.
 10. Evt: Sommertur for bestyrelse med påhæng. Kajaktur. vi satser på uge 29 eller 30.

Udskriv