14.01.21

Dagsorden og referat til virtuelt bestyrelsesmøde d 14/1-21

Tilstede: Tina J,  Susanne, Heidi D, Janni, Maria, Heidi P,  

Gæster: Louise J

Fraværende:Mie

 

  1. Godkendelse af referat fra 24/11-20. Godkendt.
  2. Nyt fra kasseren. Bogført færdig. 2020 er afslutte
  3. Indberetning til DRF og Kommunen. Der er indberettet. 171 medlemmer, incl passive. Der
  4. Nuværende situation i bestyrelsen, træder suppleant ind eller skal der konstitueres. Tina J træder ind som formand, Heidi P træder ind i bestyrelsen og får næstformandsposten. 
  5. Kan vi som bestyrelse støtte op omkring medlemmernes brug af faciliteterne. Drøftet forskellige metoder. Men bliver enige med Louise om at indtil videre bibeholder nuværende booking af faciliteterne.
  6. Er vi i bestyrelsen tydelige nok på LFH under hele corona-perioden, kan vi gøre noget anderledes. Vi føler ikke at vi kan gøre mere. Oplever at vi er langt foran andre rideklubber med synlighed.
  7. Pokaler og-/eller præmier til ranglister. Er der økonomi til det. Pokaler, samt rosetter. Ingen gaver.
  8. Vare som ligger på lager fra Biksen. (Mie) Vi sælger det til medlemmerne. med først til mølle og gør opmærksom på holdbarhedsdatoen.
  9. Evt. Næste møde 8-2-20. Janni står for dagsorden og referat

Udskriv