10.02.15

 

Referat af bestyrelsesmøde i LFHR d. 10/02-2015

 

Tilstede: Britt Carlsen, Heidi Søndermand, Dorte Petersen, Mie Skov, Gitte Henningsen og Stine Løje

Fraværende: Søren Stoltz, Melani Stoltz og Freja Petersen

Ordstyrer: Britt Carlsen

Referent: Stine Løje

Gæster: Louise Jørgesen

  

 1. Godkendelse af referat
  - Godkendt
 2. Status på medlemmer
  - Vi har 114 medlemmer pt. Der er få der mangler at betale. Heidi tager kontakt til de få.
 3. Forberedelse til generalforsamling
  - Vi skal have valgt en ordstyre til dagen. Stines mor, Helle Løje, er i tankerne. Der skal sende regnskab til revisorerne, så de kan godkende det seneste 14 dage før generalforsamlingen.
  Britt får skrevet til avisen og det bliver skrevet i det månedlige nyhedsbrev.
  Der skal være tre på valg i år.
  Der skal findes en referent til generalforsamlingen da Stine er på ferie. Vi spørger Hanne Bratholm.
  De nye vedtægter bliver sendt ud sammen med dagsordenen som også kommer med i nyhedsbrevet.
  Til generalforsamlingen starter vi al det formelle efterfulgt af en pause med kaffe og kage så slutter vi af med uddeling af pokaler mm.
  Vi har besluttet at uddele en vandre kammeratskabspokal skænket af Detlef samt en klubtrøje. Bestyrelsen udpeger en i år og fremadrettet er det op til rytterne selv at nominere en eller flere gode kammerater. Der skal sendes en mail til klubben eller skrives en seddel og ligges i postkassen. Der skal skrives hvem der nomineres samt en begrundelse. Heidi vil forklare om det til generalforsamlingen. 
  Al gravering af pokaler betaler klubben.
  Dorte og Stine søger for at få bestilt fleecetrøje med logo på.
  Dorte og Heidi uddeler pokaler mm på selve generalforsamlingen.
  Heidi står for kaffe, the og kage.
 4. Kommende arrangementer
  - Der ligger en oversigt over alle arrangementer på klubbens hjemmeside under aktiviteter.
 5. Information fra udvalgene
  - Louise Jørgensen meddeler at der holdes repræsentantmøde i distrikt 5 d.10. marts.
  -Louise spørger til at lave et ”riderute udvalg” som også vil have kontakt til Riderutelaug Lolland Falster. Det vil være til glæde for både halvpartsrytter og opstaldere.
  - Trivselsudvalget har talt om at afholde intromærker inden vi går i gang med ryttermærker. Louise vil gerne stå for undervisningen i ryttermærker. Louise bestiller basic mærkerne til intromærkerne.
 6. Tv2 East
  - Projektet med Tv2 East blev ikke til noget.
 7. Evt.
  - Stenholtgaard Rideudstyr giver 10% ved fremvisning af gyldigt medlemsskabskort dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Heidi bestiller kortene inden for de næste par dage.
  - Klubben køber en masse kaffe ind og har på lager, så vi pludselig ikke står uden kaffe til div. arrangementer.
  - Mie forslår at vi sender et lille klip ind fra klubben til TV2, som kan blive vist i deres små reklamer som seerne selv sender ind. Mie mangler en underskrift på at man giver samtykke om at billeder fra klubben må komme på internettet mm. Britt undersøger hvordan vi skal forholde os til det.
  - Louise har en forespørgelse på at købe stævneprogram fra DRF samt at købe mere ponygames udstyr. Heidi vil gerne have en prisliste på stævne programmet. Der er grønt lys for at købe mere pony games udstyr. Louise spørger også til at købe et stort anlæg med højtaler og mikrofon som kan bruges til stævner m, så der er lyd på hele centret. Prisen lyder på lidt over 19.000kr. Louise undersøger markedet.
  - Stine spørg til at oprettet en facebook gruppe for bestyrelsen til kommunikation. Dorte er enig med at der er mangel på intern kommunikation.  Stine opretter en lukket gruppe og tilføjer bestyrelsesmedlemmerne. Gruppe skal bruges til at informere internt i bestyrelsen og til at hvert bestyrelsesmedlem hurtigt kan skrive et opslag når de har haft møde i div. udvalg så alle er informeret om hvad der foregår.
  - Britt sender snareste mail ud med datoer til de kommende bestyrelsesmøder.

 

Sekretær
Stine Løje


Udskriv