08.02.21

Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde d 8-2-21

 

Tilstede: Tina, Heidi, Mie, Puk, Susanne, Janni.

Gæster: Louise

Fraværende:

  1. Godkendelse af referat fra 14-1-21. Referat godkendt. referat skal fremover sendes til Hanne.
  2. Nyt fra kasseren. 2020 er afsluttet og er blevet delvist godkendt, da der lige er lidt tilrettelser inden endelig godkendelse. Heidi og Maria Puk har indberettet medlemstal, der er indberettet lokaletilskud, som dog lige skal dobbelttjekkes da der står 0,- på den modtagende kvittering fra Guldborgsund kommune. Der er søgt om corona tilskud gennem dansk rideforbund (Heidi S har haft søgt for en tidligere periode)
  3. Generalforsamling.  Generalforsamlingen er udskudt, nærmere besked med dato kommer. Det bliver skrevet ud på mail også. Tina tjekker op på om indkaldelse skal ud i aviserne.
  4. Bank.  Der skal bruges flere oplysninger til banken, og det bliver sendt når det sidste er på plads.
  5. Biksen. Der er lidt salg af overskudsvarene fra biksen. Vi handler lokalt fremover, så vidt muligt. Biksen styrer selv hvad de sælger og opfordres til at købe lokalt.
  6. Evt. LF hestedag har overført x antal beløb til rideklubben, som skal øremærkes til et kursus som arrangørerne bag lf hestedag arrangere. Gratis entre for publikum og salg fra biksen, når corona er overstået. Da kasseren har valgt at forlade posten i forbindelse med generalforsamlingen, spørges der ind til om det er muligt at ændre vedtægterne således at det er muligt for medarbejdere på ridecententret at blive en del af bestyrelsen. Dette skal undersøges ved at rette henvendelse til Alex Jørgensen i Guldborgsund kommune som er ansvarlig for tilskud til foreninger så vi er sikre på at det ikke resultere i at klubben mister deres tilskud. Det vil umiddelbart kræve at der ændres i vedtægterne. Såfremt det ikke er en mulighed så skal det undersøges om det er muligt at “trække” kasserer posten ud af bestyrelsen. 

 

Næste bestyrelse Mandag d 12 april.  Mødeansvarlig Mie.
Udskriv