07.12.15

Dagsorden:

 

Ordstyrer: Søren

Referent: Britt

 

Fraværende: Louise Christine Hansen

 

 1. Godkendelse af referat: Der bemærkes at der ikke var skrevet fraværende. Louise Christine Hansen var ikke tilstede.
 2. Distrikt 5; Louise, Heidi og Louise var til distriktsmøde. Det er besluttet af LFHR modtager 2000 kr. af distriktet til indkøb af rosetter, præmier mv til afholdelses af Bredde finalen. Reglement indenfor spring ændres fra årsskiftet. læs mere hos DRF. Det blev foreslået at LFHR afholder Subaru Cup 2016, det sagde vi ja til. Det blev bemærket at hvis proportioner ikke er tilsendt til D5 stævnekoordinator 6 uger forinden, så aflyses stævnet. Det blev vedtaget at hesteryttere i spring til distriktsmesterskaber kan stille med 2 LA og 2 LB ryttere for at stille et hold. Heidi Søndermand, Louise C.Hansen er repræsentanter for LFHR i D5, Louise Jørgensen er repræsentant for breddeudvalget i D5.
 3. Økonomi generelt:  Der er nu efter alle regninger er betalt 21.940,14 kr. på kontoen. d.d. er der 149 medlemmer.
 4. Juniorudvalg: Vil gerne holde juniorhygge med overnatning d. 28-29. Der skal hygges, laves mad, drikke varm cacao, se film. eventuelt intromærke 1-2. Har været juletur rundt i Kettinge hvor der blev solgt 78 lodder.
 5. Rejsegilde: Det var en god eftermiddag, ca 40 personer var tilstede. Vi glæder os meget til at ridehuset er færdig.
 6. Ryttermærker: Kristine Vennevold er uddannet til at undervise i ryttermærker. Der laves i samarbejde med Kristine og LFHR kurser så alle interesserede kan tage ryttermærker 1-2-3-4-5, samt mulighed for at få rytterlicens.
 7. Julelodder: Der er stadig en del lodder tilbage så håber vi kan gøre en sidste indsats for at få alle solgt.
 8. Generalforsamling 2016: Der skal indkøbes følgende præmier til uddeling; 2 kombiunderlag 17” i Blå spring, 17” blåt dressurunderlag, Dækken i 145 cm i Blå, der skal stå disciplin og årstal. Send en reminder ud at man skal huske og stemme på en til kammeratskabs pokalen. Der bestilles Erindring Rosetter. LFHR giver gave til kammeratskabspokal. Det er besluttet at hylde det medlem der har solgt flest lodder, som uddeles til generalforsamlingen.
 9. Biksen: der er indkøbt en skurvogn som istandsættes af Jesper Carlsen. Bestyrelsen bedes komme med forslag til indretning af vognen. Den bliver færdig til forårssæsonen. Det foreslås at den gamle Biks ombygges til dommerskur. Mie forhører om mulige nye dommerskure.  
 10. EVT: Der er efterspørgsel ang. ændring af låsekode til opstalderrum.  
  LFHR var inviteret til Black Friday hos Stenholtgård rideudstyr, til at sælge kaffe, Gløgg og æbleskiver. Det var hyggeligt.
  Der kunne godt indkøbes nye viskestykker til arrangementer.

Udskriv