07.10.19

Dagsorden + referat til bestyrelsesmøde d. 7 oktober 2019

 

Tilstede: Mie, Heidi D, Britt, Ida P, Heidi B, Linette, Tina J.

Fravær: Tina R, Julie.

 

Referent: Ida P

Ordstyrer: Ida P

 

 1. Godkendelse af referat

Godkendt

 

2. Evaluering af military 21/9-19

Der er lavet en mappe, hvori der er lavet en evaluering. Alle synes overordnet at det er gået rigtig godt, der var nogle små ting som skulle rettes til, dog kan vi rette de fejl til næste år. Det er igen målet at ansøge om et stævne til næste år.
Der er mange positive tilbagemeldinger angående stævnedagen.

 

3. Nyt fra kasseren:

Nye medlemmer, 155 på denne dag. Alle har til dags dato betalt kontingent. ifølge årsregnskabet, er der pt 25.000,- i overskud, biksen har i 2019 til dags dato tjent 25.000,- i rent overskud. Military stævnet gav et overskud samlet på 15.000,-.

Nysted efterskole har efterspurgt, om det var muligt at de havde 10 ryttere, som blev medlemmer af klubben fra august til august.

 

4. Kommende arrangementer: 

Indendørs stævne d. 26 og 27 oktober.

Ponygames stævne d. 16 november.

Juletræspyntning d. 9 december

Junior Hygge 13-14 december

juleoptog 15 december

Juleafslutning 21 december

 

5. Nyt fra juniorudvalget:

Der er junior hygge d. 13 - 14 december, hvor de små sover på rideskolen. Vi vil gerne lave nogle indendørs arrangementer. Vi satser på at indhente en springunderviser.   

 

6. Juniorrytter arrangement:

Vi vil afholde et arrangement lørdag d. 14 hvor de kan få undervisning og prøve noget voltigering. Vi planlægger det således at alle kan prøve begge ting. Man kan enten vælge imellem spring eller dressur. Vi kontakter Vicky Mathiesen og spørger om hun vil være underviser. Viser det sig at hun ikke kan spørger vi Simone vinther. Vi spørger thomas og co. som var hernede sidst, om de vil komme herned igen og give noget undervisning. Dette vil være gratis for alle medlemmer under 25.

 

7. Nyt siden sidst:

Der blev afholdt arbejdsdag d. 5 oktober hvor der var 15 deltagende og to børn ud over. Der blev talt op, hvor mange sponsorgaver der er tilbage og ridehuset blev derudover klargjort til indendørssæsonen, der blev ryddet op i sekretariatet. Papir blev sorteret. Vi mangler på nuværende tidspunkt kun at hente spring nede i grusgraven og parkeret oppe på ridecentret.

 

8. Evt:

Næste møde er det Tina R, som står for dagsorden til d. 2/12-19
Udskriv