07.09.20

Kettinge d. 7/9 2020.

 

Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde i LFH Rideklub.

 

Tilstede: Heidi D, Tina J, Susanne, Jannie, Mie, Maria

 

Gæster: Louise J

 

Fraværende: Nanna Z, Julie S, Heidi P.

 

Referent: Heidi D.

 

1.Godkendelse af referat: Godkendt.

 

 1. Information fra Mie:  Klubben har fået sponsoreret en pølserister af Mia og Morten. Det siger vi mange tak for.

 

 1. Sponsorudvalget: Janni vil gerne have hjælp til at opsøge og udforme en liste over sponsorer. Vi aftaler vi hjælpes ad. 

 

 1. Fordeling af konkrete arbejdsopgaver i bestyrelsen
 • Telegrammer:  Tina J.
 • Izettle: Heidi D.

 

 1. Nyt fra kasseren: Husleje betales d. 10/9.  Der er p.t. 149 medlemmer.

 

 1. Ansvarlig ved arrangementer udover stævner:
 • tilmelding: Der tilmeldes til vedkommende der afholder arrangement, som kontakter kasserer mhb antal indbetalinger.
 • økonomi: der indbetales til klubben, enten via mobilepay eller kontooverførsel.
 • aflysning: Arrangøren af arrangementet der selv står for evt aflysning.

 

 1. Biksudvalget: Vi skal have lavet en inventarliste over hvad der tilhører Biksen. 

Vi skal prøve at begrænse vores indkøb, så vi ikke skal smide mad ud. Vi har fået nyt køleskab, og det bliver sat ind til arbejdsdagen. Grundet Corona, skal der laves tydeligt markering af, at der skal holdes afstand ved biksen, når den er i brug.

    

 1. Undervisning i bl.a equipe og drf go:  Tina J vil gerne stå for en klubaften, hvor der      underviser i Equipe og DRF Go. Datoen er d. 27/9 kl. 14.

 

 1. :  Evaluering fra juniorudvalget: JU havde lavet et evalueringsskema til det sidste arrangement, og de tilmeldte efterspurgte flere arrangementer, samt om der evt kunne laves et ministævne for deltagerne samt et minikursus. Deltagerne ønskede også at selve arrangement varede lidt længere. Arrangementet gik rigtig godt. 

 

 1. Tina J udarbejder diplom til rangliste oversigt. 
 2. Arbejdsdag: Springbanen skal rykkes ind, nogle af terrænspringne skal laves og rykkes ind. Der skal støbes “potter” til blomsterne. Foderrummet skal fejes. Der skal køres ting på lossepladsen. Evt.: 

 

Næste Møde er d.5/10 2020, mødeansvarlig: Tina J.
 


Udskriv