05.10.20

Kettinge d. 5/10 2020.

 

Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde i LFH Rideklub.

 

Tilstede:Tina , Heidi D , Janni , Maria , Susanne, Heidi P, Nanna,

 

Gæster:Louise J

 

Fraværende: Mie, Laura, Julie

 

Referent: Tina

1. Godkendelse af referat fra 7/9-20 : Godkendes dog under forudsætning af at punkterne under evt bliver ført tilbage.

2. Nyt fra kasseren: Intet nyt

3. Er anparter indkøbt: Er indkøbt og der bliver offentlig gjort en beskrivelse af det på facebookgruppen.

4. Forplejning til hjælpere. Afkrydsningsskema i forbindelse med forplejning:  mere kontrol over forplejning til hjælperne. Hjælperlisten vil blive brugt till at krydse af på.

Der stilles forslag om 4 timer og over sandwich/sodavand. Under 4 timer kaffe/kage/saftevand, dette norteres på hjælperlisten og krydses af når det er udleveret. Hjælper man til hele dagen, ved stævner og andre arrangementer, tilbydes der gratis kaffe/te og saft. Såfremt at der bruges samme kop med tydeligt navn.

Under 4 timer, kaffe, kage, saftevand

4-6 timer valgfri pølse eller sandwich og sodavand

over 6 timer kaffe, kage, valgfri pølse eller sandwich og sodavand

Morgenmad til stævne-opstarts-personalet, samt officiels.

5. Mere ansvar til udvalgene.  ( Forslag nr. 4 og 5 fra trivselsudvalget, Hanne, Tina ) 

Stævneudvalg, trivselsudvalg laver et budget over økonomi. Der ønskes et rådighedsbeløb, max 1000 kr som der rådes over uden at bestyrelsen skal ind over det, er beløbet over de 1000 kr skal bestyrelsen inddrages. Såfremt at der er økonomi til det i klubben, kunne der evt laves opsparing til udvalget af udvalgets budget.

Kasser kan gå ind og stoppe rådighedsbeløbet.

6. Tilbagemelding på kurset: Positivt. Forslag om ændring af titel, som Er du stævneklar.

7. Nyt fra udvalgene: Bestyrelsen opfordre biksudvalget til at lave “gode” aftaler med den lokale Min købmand. Junior udvalget vælger at sætte aktiviteter på pause p.g.a. Covid-19. Der er afholdt stævneudvalgsmøde, introduktion af ny medlem, gennemgang af kommende stævne. Biksudvalget har lavet adgangsveje til og fra biksen med ensretning.

8. Info fra D5 årsmøde

23 klubber i D5 ca 25.000 medlemmer, der er udd. 3 nye dommere. Husk man kan søge juridisk hjælpe hos Dansk Erhverv, fremadrettet bliver licensen fortløbende, klubkonsulenterne bliver nedlagt, D5 har ca 95.000 på kontoen og 36.000 i opsparing, forventer underskud i 2020 grundet Covid-19, dog er det ikke sikkert da man spare udgifterne til klubmesterskaber, man ønsker flere C stævner i D5 og mesterskaber, der skal søges om kvt. 3 og 4 senest 15. okt 2020, Louise er obs på dette, D5 håber man kan få flere blandede D og C stævner igen når corona restriktionerne

 ophøre til marts 2021, der har manglet middelsvær til stævnerne, D5 henstiller til at man sender prop på mail 6 uger før stævnets afholdelse ellers godkendes de ikke fremadrettet, alt vedr. GO skal til rideforbundet, det skal noteres i bemærkninger hvis man ønsker at afholde mesterskaber. Der kommer forslag om at man ændre tilskuddet til mesterskaber, da det er for dyrt og afholde, D5 beslutter at de i en prøve periode vil afholde dommerudgiften, fremfor et tilskud. En klub ønskede at afholde D stævne kun til og med LB, men dette syntes D5 er en dårlig iden da de “spærre” for de ryttere der ønsker at starte LA, Sasha kommer gerne ud til klubberne og hjælper med breddeaktiviteter, den er en god forretning for klubberne og kræver ikke licens, kontingentet fastholde på 10,- pr. medlem.

9. Gennemgang af datoer for 2021

Stævne januar ?

Fastelavnsarrangement lørdag 13. februar 

Generalforsamling marts ?

Breddestævne lørdag den 10. april

Arbejdsdag lørdag den 1. maj 

Stævne 1. ønske 29.-30. maj eller 2. ønske 12.-13. juni 

Blomsterdag (Grusgraven) 8. august 

Military 21. august 2021 eller 28. august 2021

Åbent Landbrug søndag 19. september 

Arbejdsdag lørdag den 2. oktober

Stævne 1. ønske 16.-17. okt. eller 2. ønske 9.-10. okt.

Breddestævne 20. november

Juletræspyntning mandag den 6. december

Juleoptog søndag den 12. december

Juleafslutning den lørdag den 18. december

10. Kommende stævne 10-11 oktober incl retningslinjer covid-19: Følger de anviste retningslinjer 

11. Diplom for rangliste: Er klar, skal printes og indrammes

12. evt. -invitation til dialogmøde med LTU onsdag den 7. oktober fra 17 - 19: 

klubben er inviteret til dialogmøde med kommunen. Det er der kommer information omkring fondsmidler og ansøgningsfrister.Næste mødeansvarlig : Maria d.24/11-20
Udskriv