05.10.15

Referat bestyrelsesmøde i LFH Rideklub d 5/10-15

 

Tilstede:

 

Referent + ordstyrer: Britt + Heidi

 

 1. Godkendelse af referat: Godkendt.

 

 1. Punkt fra sidste møde om LF Hestedag: LFH Rideklub vil gerne stå for alt omkring madbod. Både indkøb og salg. Det må senere aftales med LF Hestedag omkring økonomi.

 

 1. Evaluering af Udkants Cup: Der er ikke holdt evalueringsmøde med de to andre klubber endnu. Men umiddelbart et godt arrangement som kan gentages til næste år. dog med enkelte ændringer i forhold til ekvipager på C stævner niveau ikke må starte i Cuppen.

 

 1. Kommende arrangementer: Kommende arrangementer kan læses på hjemmesiden. Bestyrelsen bakker op om deltagelses til Landsfinalerne ( ikke økonomisk)

 

 1.  Stævner i 2016: Der er obs på muligheden for Militarystævne. Johan Iversen inviteres herned snarest for at vurdere pladsmæssigt om det overhovedet kan lade sig gøre.

 

 1. Retningslinier for LF Hestesportscenter for ponyryttere - halvpartsryttere. ( Louise): Louise fremlagde retningslinier fra andre steder og vi debatterede forskellige retningslinier for halvpartsryttere og opstaldere, ponyryttere. Der er ligeledes forslag til at voksenryttere kan skrive på FB at der rides tur i weekenden og at man kan mødes på LFH og ride samlet derfra. Dermed vil der altid være en voksen med. Louise laver retningsliner.

 

 1. Salg af julekalendere  DRF

http://www.rideforbund.dk/Information/Nyheder/2015/10%20-%20Oktober/Pengetilklubkassenogdengodesag.aspx: Heidi og Britt bestiller julekalendre og melder tilbage omkring uddeling.

 

 1. Salg af klubtøj mm. online. Heidi går videre med detaljer til Logo osv.

 

 1. Nyt fra udvalg: Juniorudvalget; til næste juniorhygge arrangement kunne det være en aktivitet at juniorerne designer spring til grusgraven, som materialeudvalget efterfølgende kan bygge. Junior Udvalget foreslår juleoptog her i Kettinge hvor man kunne deles to om en hest/pony. det foreslår at ride optog d. 27 november hvor der ligeledes tændes juletræ i Kettinge.

Fond & legatudvalget har allieret sig med Inga Rasmussen, som gerne vil skrive ansøgninger.

 

 1. Økonomi: Vi har nu 142 medlemmer i klubben. Klubben investere i dressurhegn med tilhørende bogstav blomsterkasser og en mikrofon.

 

 1. EVT. Troels gennemgår ny lejekontrakt. Bestyrelsen godkender forslag og den endelige udfærdiget kontrakt underskrives og fremsendes til diverse instanser.

Udskriv