05.08.19

Dagsorden + referat til Bestyrelsesmøde d. ⅝-19.Fremmødte: Heidi, Mie, Tina R, Heidi S, Linette, Ida P,Tina og Britt

Afbud: Julie 

 

Referent: Britt

 

 1. Godkendelse af referat: Godkendt.
 2. Åbent Landbrug d. 15/9-19 Hos Claus og Helle Ringsing; hjælpere, opgaver : Heidi spørger medlemmer om hjælp, Tina, Tina R, Britt, Heidi S, Mie, Linette fra bestyrelsen deltager fra bestyrelsen. Der efterlyses folk til at bage kager.
 3. Cykelløb i Systofte 17/8-19 Kl. 9-19: opgaver, hjælpere osv; Heidi, Britt, Claus, Ernst, Heidi D, Sune fra morgen, Der skal også findes kagebagere.
 4. Haveselskabs arrangement d. 11/8-19 kl. 10-16 i Grusgraven: Britt, Heidi, Tina J 10-13, Ida, Claus, Ernst, Mie. 
 5. Jubilæumsfest; uddeling af opgaver d. 31/8-19, økonomi, festlege, barbemanding, grill, klargøring, oprydning osv….: Heidi S handler og bestiller drikkevare,  Borddækning Louise J og Tina J, tilberedning af tilbehør Mie, Heidi D, Kage, Ida P, Hente drikkelse, Britt, Borde/bænke sæt fra Mia, Britt,. Bestyrelsen samt medarbejdere fra LFH hjælpes med oprydning søndag .Festlege Ida P og Linette, Vagtplan til baren, Tina R, Grille gris, Sune + Grillkull. 
 6. Militarystævne d. 21/9-19: opgaver, manglende materialer, pynt, fordeling af opgaver osv….britt Laver opgaveliste og ligger på drevet. Ligeledes sendes brev med diverse opgaver til alle medlemmer, så man kan melde sig på. 
 7. Kørestævne d. 22/9-19: hvem kan hjælpe ? Biksen sælger mad, drikke og kaffe/the kage. Heidi, Claus, Ernst, Tina J, britt, Louise, Hanne.
 8. Nyt fra kasseren: Vi er pt.143 medlemmer. der står ca. 38000 kr. på kontoen.  
 9. Generelt aktivitet fra bestyrelsen på ridecentret.  Vi som bestyrelse skal blive lidt bedre til at hjælpe med opgaver på ridecentret. 
 10. Juniorudvalg: Der er junior overnatning i december. Der foreslåes at der afholdes et dags arrangement her i efteråret. Ida og Linette kommer med en plan. 
 11. Turnus med mødeledelse. Oktober= Ida P, December= Tina R, Februar=Heidi S, 
 12. Dato for næste Generalforsamling:  d 18 marts 2020. 
 13. Nyt siden sidst:  Der er forslag om et lille stald arrangement, måske byt til nyt. der kommer opslag. Ida kommer med et forslag.
 14. Evt: 

Udskriv