04.04.16

Dagsorden + Referat af bestyrelsesmøde i LFH Rideklub d. 4/4-16.Ordstyrer: Heidi

Referent: Britt

 

fraværende: Mona - Louise

 

  1. godkendelse af referat: Godkendt.
  2. Velkommen til Julie.
  3. orientering fra div. udvalg;

Stævneudvalg: TREC-stævne aflyst, penge føres retur.

Juniorudvalg: Kommende juniorhyggearr. Horsegroom Denmark  skal deltage.Tina Dufour koster 1800 kr.  

Sponsorudvalg: Vi må igang igen. Vi manglere hjælpere.

Trivselsudvalg:  Der er altid godt med deltagere.

Materialeudvalg: Der er planlagt 2 arbejdsdage. Louise sender en mail.

Handicapudvalg. Vi har desværre ikke kunnet stable arrangementer på benene endnu. men der arbejdes på det.

Rideruteudvalg: Vi forsøger at få lavet et par ture snart.

Terrænudvalg: Vi har i dag nedsat et terrænudvalg bestående af Julie Raahauge Larsen, Melanie Stoltz, Ida Pedersen.

  1. arbejdsopgaver til arbejdsdag: Maling af skurvogn og trappe. Renovere terrænspring/tækkerør, male stole, samle sten, plante blomster i kasser/krukker. Der skal laves en tilmeldingsliste til dagen.  
  2. tømme, flytte, placere både den gamle biks og den nye. Hvordan skal vi indvie ? Der holdes indvielse af biksen kl. 18. Den. 8/4 2016. Der serveres pølser - brød - drikkelse. Vi laver facebook og hjemmeside.
  3. Afstemingspunkt vedr. Dansk Ride Forbund: kontingentændring: som udgangspunkt stemmer vi ikke for det nye forslag, til dels fordi vi ikke kan gennemskue forslaget økonomisk.  Heidi  og Britt vurderer til Repræsentantskabsmødet om beslutningen skal ændres.
  4. evt. Søren fastslår at der mailes eller skrives sms til dem i bestyrelsen der ikke er på facebook. Det skal vi alle huske.

 


Udskriv