03.10.17

Dagsorden + referat af bestyrelsesmøde d. 3/10-17

 

Tilstede: Louise, Mie, Heidi, Ida, Julie, Tina, Britt

Fraværende:  Lina

 

Referent: Britt

Ordstyrer: Heidi

 

1.Godkendelse af referat: Godkendt.

  1. Evaluering af LF Hestedag: Det var en god dag, rigtig mange og aktive hjælpere. Desværre har salget ikke været så stort, så alt i alt løber det kun lige rundt økonomisk. Der evalueres lidt på hvad der skal sælges til næste år. LFHR lavede ligeledes mad til hjælperfesten, hvilket var rigtig godt og gjorde det meget billigere for begge foreninger. LF Hestedag er meget tilfredse generelt og går ud med et ok overskud. Der bliver LF Hestedag i 2018 d. 10-11 august.
  2. Evaluering af Åbent Landbrug:  LFH Rideklub var indbudt til salg af mad og drikke hos Henrik Friis i Lågerup. Det var en rigtig god dag, med godt med besøgende og ialt et overskud på ca. 7000 kr. ca 15 hjælpere sørgede for hele arrangementet. Fantastisk flot arbejde og opbakning. ARLA og Åbent Landbrug var meget tilfredse med hele setuppet fra LFH Rideklub.

4.Junior Hygge: Junior hygge i December, omkring jul, over 2 dage. Legedage, der bliver lavet en masse leje/aktiviteter både for store og små, noget at spise og drikke. Ida foreslår juniorhygge hvor der er en overnatning. forslag er fredag d. 15 til lørdag d. 16 december. Så vil vi gerne ride/gå juleoptog søndag d. 17 december, og klubben annoncerer det i lokalområdet. Det bliver for alle medlemmer i klubben. Legedag foreslåes til at blive i foråret og det er både for børn, unge og forældre.

  1. Økonomi: Vi er pt. 135 medlemmer. 11 mangler stadig at betale. Økonomisk er vi i underskud, grunden hertil er en tilbagebetaling til Guldborgsund kommune fra 2016. Vi bliver nødt til at være kreative for at tjene nogle ekstra penge til klubben. F.eks. lodsedler, arbejdsopgaver, klappertjans. Vi har 2 grille der kan lejes ud. telt som muligvis også kan lejes ud. Der skal laves et setup og reklameres for det. Muligvis koncerter. Vi kigger på det.
  2. Fremtidig mødestruktur: Det bliver første mandag i hver anden måned kl 19.30, med start fra 4 december 2017

7: kommende arrangementer: Springkursus, Dressurkursus, terrænkursus, LF Hestedag juniorkursus. Britt laver et forslag til kurser.  

  1. Guldborgsund Kommune: Vi skal afholde et møde med GB snarest omhandlende lejekontrakt, tilskud osv.
  2. Fællesridetur for halvparts - opstaldere - Louise + klubben. Klubben hjælper gerne Louise med en dag.
  3. Militarystævne + fremtidige stævner. Kunne godt tænke mig at vi evaluerer på hvilke arrangementer vi vægter i klubben. Vi havde en god debat om hvad der er vigtigt for klubben. Vi skal blive bedre til at få søgt D stævner. Bestyrelsen vil gerne bakke op om et kommende C - stævne. Vi sender tanken videre til stævneudvalget.
  4. EVT:  Distriksmøde i D5 d. 14 november 2017.