03.10.16

Dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde LFHR d. 3 oktober 2016.

 

Fremmødte: Heidi, Julie, Søren, Mie, Ida, Louise; Mona og Britt

Fraværende: Melani

 

Godkendelse af referat: Godkendt.

 

  1. Juniorhygge: Vi afholder junior hygge i December 16-17-18. Ankomst kl. 18, slut kl. 13. så her er ryddet op til juleafslutning kl. 13.30.  Der vil blive mega julehygge, vi finder en coach som kan give vores unge gode rod og fif til at ride, deltage i stævner med mere. Vi forsøger at få en bestemt til at komme og ønsker samtidig at hun kan underholde forældre i en times tid. Britt kontakter for nærmere.Ida, Melani,Lina står for arrangementet sammen Britt og Julie, Heidi.  Vi laver opslag som sendes ud snarest. Tina Dufour udskyder vi til foråret så det bliver lidt varmere.
  2. Økonomi: Der er pt. 106000 kr på kontoen, men vi skal betale anden rate af huslejen meget snart så der forsvinder det meste igen. Vi ligger meget stabilt på de 135 medlemmer, og næsten ingen i restance vedr. kontingent. Klubben var udtaget til stikprøvekontrol i Guldborgsund kommune og det gik rigtig fint. Der var styr på regnskaberne og GB var meget tilfreds.
  3. Evaluering af LF Hestedag: Det var stort set kun så regnskabet gik i nul, men omvendt så har klubben har en del tilovers af madvare som bruges flittigt nu, og dermed giver stævner og arrangementer stort overskud. Det var en god hjælperfest med stor tilslutning.  Heidi har booket Krenkerups Ølvogn samt telte.
  4. Bestyrelses/udvalgs aktivitet: Vi foreslår at Lina deltager i bestyrelsesaktiviteter fremover imens at Melani er på efterskole.  Vi skal blive bedre til at sende mails ud med kommende arrangementer hvor vi har brug for ekstra hjælp samt bruge facebook så man lige husker på at der er behov for at gøre ting klar, med starttidspunkt og tydelige opgavebeskrivelse på hvad der skal laves.
  5. Halloween arrangement:  Der er styr på Halloween arrangementet, møde på mandag d. 10 oktober.
  6. Evt: Der er foreslået julefrokost hyggesamvær  som kan afholdes på LF Hestesportscenter. Claus Bømler er hovedperson for dette  arrangement. Bestyrelsen foreslår januar.

Kunne der laves et lille hjørne hvor man kunne lave køb/salg af rideudstyr ? Vi spørger Louise og foreslår at måske Juniorudvalget kunne stå for at holde det pænt og i orden.?


Udskriv