03.06.19

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 3 juni 2019.

 

fremmødte: Heidi D, Tina J, Linette, Tina R, Mie, Heidi og Britt.

Afbud: Julie, Ida

Referent: Britt

Ordstyrer: Heidi  1. Godkendelse af referat: Godkendt.
  2. Økonomi: Vi har for første gang i klubbens historie ramt 150 medlemmer. Der er pt. ca. 6000 kr på kontoen, men til gengæld skyldes der ingen penge nogen steder. 
  3. Arrangementer: Kassereren gør opmærksom på at kursus, arrangementer og lignende skal arrangøren sende deltagerliste til Heidi Søndermand, så det ikke er Heidi der selv skal undersøge og følge op på tingene.  
  4. DM for hold: LFH Rideklub blev nr. 4 til DM for hold i Military 2019. 
  5. Facebookside: Vi gør opmærksom på at LFH Rideklubs facebookgruppe er tiltænkt at rytterne selv eller andre interesserede kan lave opslag. Det kan være sjove oplevelser, tur opslag, kursus eller billeder fra stævner. Det er ikke bestyrelsens opgave at lave opslag for medlemmers aktivitet.
  6. Gebyrændring på GO: Gebyr er ændret til 40 kr for tilmelding på GO. 
  7. Fremtidig mødestruktur: Første mandag kl. 19.30 hver anden måned. Næste møde er 5 august. Heidi D har styr på næste møde. Britt skriver referat. 
  8. Jubilæumsfest - konkurrence: Husk festen er d. 31 august 2019. 
  9. Rangliste: Første opdatering af LFH Rideklubs rangliste: Der er pt 6 der har meldt ind til ranglisten. 
  10. evt: Løse hunde….. Bestyrelsen vil gerne henstille til at man ikke har løse hunde, dels hvis de tisser i folks tasker eller der kan være nogle som er bange for hunde. 

Det er ofte at glasdøren står åbent om aftenen eller i weekenden i det private sadelrum. Husk at låse døren efter brug. 
Udskriv