03.02.20

Dagsorden + referat til bestyrelsesmøde d. 3. feb. 2020

 

Tilstede:Ida, Mie, Heidi D. Julie, Britt, Heidi S. Linette og Tina J.  

Fraværende: Ingen. 

Ordstyrer: Britt. 

Referent: Heidi Søndermand.

 

1. Godkendelse af referat: Godkendt. 

2. Økonomi og underskrivning: Vi har pt. 156 medlemmer og vi har ca. 80.000 kr. på klubbens konto. Der er stadig ca. 40  stk.der ikke har betalt kontingent men det skal Heidi S. nok få styr på. Underskrivning af regnskabet:Det er godkendt og underskrevet. 

3. Ny rangliste: Tina har lagt en rangliste dok. på drevet. Vi skal have fundet ud af, hvor mange rosetter vi skal bestille og design. Det skal være de samme rosetter som til vores vanderepokaler.  

Dressur Pony:  Alinea 32 point

Dressur Hest: Signe 56 point

Spring pony: Anton (peanut) 54 point, Laura Pynt (Twilight) 12 point

Spring Hest: Lina 101 point

Military hest:Ida p. 10 point

Bredde:Lina 24 point, Aliena 20 point, Anton (peanut) 12 point, Ida p 12 point, Laura Pynt   (Twillight) 12 point

Distance: Aliena 15 point

Trec: Lina 8 point

4. Kommende arrangementer: 

2020:

Februar

  1. - 16. februar: Vinterferie

lørdag d. 22 februar: Fastelavn

Sponcergaver: 1-3 plads udklædningen. Hestebolsjer i spand. 

Marts

Onsdag d. 18 marts: Generalforsamling kl. 19

Kage: Britt spørger Celf. 

Lørdag d. 21. marts: Bredde kval. - ponygames, kvadrille, pas de deux, stilstafetspring

April

  1. - 13. april: Påskeferie

Lørdag d. 25. april: Arbejdsdag

Maj

  1. maj: St. Bededag
  2. maj: Kristi Himmelfart 

D-stævne d. 23-24 maj

Juni 

  1. juni: Pinse 
  2. juni: Grundlovsdag 

 

Juli

  1. juni - 26. juli: Sommerferie

August

Lørdag d. 9. august: Blomsterdag

Military d. 22. august

Cykelstævne i Systofte. muligvis d. 29. august 

September

Jagt

søndag d. 20. september: Åbent Landbrug

lørdag d. 26. september: Halfest

Oktober

Arbejdsdag d. 3. oktober

D-stævne d. 10-11 oktober  - 1 pri. 

  1. -18. oktober: Efterårsferie

D-stævne d. 31-1 november - 2 pri.  

November

lørdag d. 14. november: Ponygames

December

mandag d. 7. december: Juletræspyntning

søndag d. 13. december: Juleoptog

lørdag d. 19. december: juleafslutning

  1. dec. - 3. Jan. 2021:  Juleferie

 

 

5. Planlægning af generalforsamling d. 18. marts 2020 kl. 19: 

Vandrepokaler 2019

Spring: Johanne Olsen 

Dressur: Aliena Svendson 

Ringridning: Finale ridt ved fastelavn.

Mest vindende rytter: Lina Rasmussen 

Kammeratskabspokal:  Er aftalt

Rangliste Vinder: Kig længer op. 

Gaver: Har vi fundet ud af. 

Rosetter: Heidi spørger Hanne om hun vil bestille. 

 

Britt laver dagsorden til generalforsamlingen og får sendt ud til tiden. 

  

På valg:

Britt Carlsen Modtager ikke genvalg.

Heidi Søndermand Modtager ikke genvalg 

Mie Skov. Modtager genvalg.

Julie Clausen: Modtager ikke genvalg.Junior:

Ida Marie Pedersen. Modtager ikke genvalg

Linette Jørgensen. Modtager ikke genvalg

 

Bilagskontrollant: 

Troels Jørgensen Modtager genvalg

Jan Rinnov.  Modtager genvalg

 

6. Ansøgning til Guldborgsund kommune

Samt underskrivning. 

Dette er gjort. 

 

7. evt.

Hvem står for at samle pokaler sammen og sender til gravering..Det gør Mie. 

Pokaler 2018 

Dressur: Lina Rasmussen

Spring: Jannie Petersen

Mest vindende: Lina Rasmussen

Ringrider:Michele Søndermand

Kammerat: Kristine Vennevold

 

Vi skal være bedre til at søge efter folk til vores udvalg. 

 

Louise foreslår, at klubben kunne støtte med sponsorat til den nye brugs i Kettinge.  

Britt undersøger om det kan lade sig gøre. 

 

Louise spørger om der kan købes kunstige grønne planter til f.eks. springbanen. 

15 stk. til rundt dressur hegnet. 39 kr. pr. stk.  

Der gives lov til indkøb for 3.000 kr. 

 
Udskriv