02.12.19

Dagsorden + referat af bestyrelsesmøde d 2 december 2019

 

Fremmødte: Britt, Heidi, Ida, Heidi, Julie, Mie

Afbud: Tina J, Linette

 

Referent: Britt

Ordstyrer: Heidi

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt.
 2. Orientering om de forskellige arrangementer i December: 
  Juletræs pyntning: Der er handlet og klar til på mandag. Der samles præmier ind alt hvad kan. Vi mødes 17.15 for at hjælpe med at gøre klar.Juniorhygge: Der er pt. ca. 10 juniorer tilmeldt. Udvalget er igang med at planlægge alt det spændende hemmelige.
  U 25 arrangement: Der er ca. 10 tilmeldte indtil videre, så håber der kommer mange flere. Vi må se.
  Jule beværtning hos Trailstar Falster: Muligvis aktuelt.
  Juleoptog: Der er indtil videre 53 der har trykket deltager eller interesseret. Det blir godt.
  Ringridning : Trivselsudvalget har styr på arrangementet.  
 3. Nyt fra kasseren: Vi er ca 156 medlemmer. Der er et super fint overskud på kontoen. Der skal indberettes medlemstal den kommende måneds tid, det sørger Heidi og Britt for.  
 4. Siden sidst vedr. valg af formand og bestyrelsesmedlemmer: Der er sendt en mail til alle medlemmer for at motivere og øge interessen for bestyrelsesarbejdet i LFH Rideklub. Vi håber stadig at det har interesse hos mange, da vi alle håber og ønsker det bedste for LFH Rideklub.
 5. Ekstra stævne i januar : Vi holder et ekstra D stævne i dressur og spring d. 18 - 19 januar. Vi har sagt ja til at afholde Karlslunde paracup dressur klasse. Hanne har allerede fuld kontrol på alle officials så det er mega fedt. Hanne er så tilfreds og glad.
 6. Nyt fra D5 møde.  General sekretæren fra Dansk Rideforbund var på besøg og fortalte en masse om nye ideer og tanker i forbundet og ønsker klubbernes input. I den forbindelse blev der også talt om kæpheste ridning. Hanne er blevet overbevist om det positive og mulig tiltrækning til ridesporten. I den forbindelse nævnes vores Ryttergames. Hanne er derfor igang med at sende en masse info og billeder til DRF om ryttergames, og derefter promovere et kommende arrangement på Sankt Josephssøstrenes skole. Yderligere info kommer efter Nytår. 
  DRF har nye tanker omkring tilmeldingsgebyr på GO, det skulle gerne blive billigere for klubberne at afholde stævne.
 7. Bestyrelses midlertidige konstituering: Tina Redlich er fratrådt bestyrelsen, derfor tiltræder Julie Råhauge Clausen som bestyrelsesmedlem.
 8. Der foreslås fra Bestyrelsen , at der udformes et forslag om vedtægtsændring til Generalforsamlingen vedr. At Formand og Kasser post vælges forskudt af hinanden. Forslaget sendes rettidigt til gf.
 9. Heidi S foreslår at der fra Januar nedsættes et Biks udvalg, så der er flere medlemmer som fordeler ansvaret og driften af Biksen. Bestyrelsen finder bedst mulig metode til at udføre denne vigtige disciplin. 
 10. EVT: ingen punkter.
Udskriv