02.04.18

Dagsorden og Referat af bestyrelsesmøde d. 2/4-18

 

LFH RideklubTilstede: Heidi, Linette, Tina, Ida, Mona, Mie, Britt og Louise.

Fraværende:

 

Referent: Britt

Ordstyrer: Heidi

 

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Velkommen til Linette i bestyrelsen. Der blev fortalt hvordan man er en del af en bestyrelse, og vi siger stort velkommen.
 3. Repræsentantskabsmøde i DRF.
 4. Nyt fra D5. Heidi fortæller om D5, og de forskellige kommende aktiviteter. Det kan alt sammen læses i referat fra Generalforsamling i D5.
 5. Økonomi. Der kan betales resterende husleje til Louise,. Der er pt. 143 medlemmer i klubben. der er 12 der mangler at betale medlemsskab.
 6. Kommende aktiviteter, Den store Havefest,sommerfest, LF Hestedag, Åbent Landbrug. Tina laver opslag med tilmelding til sommerfest.
 7. 17 -19 august Landsdelsfinale Bernstorffsparken. Sidste tilmelding 4/7-18. Klubben vil motivere ryttere  til at tage afsted, og muligvis lave sonsor t-shirts.
 8. Forventningsdag: mulige datoer; 15/4 -  12/5 - 19/5. . Vi forsøger med d. 19/5 start kl. 9.00.
 9. Velkomstarr. for nye ryttere og medlemmer: Tina og Heidi vil gerne lave første info arrangement.
 10. Pokal rangliste. Bestyrelsen fastholder forslag fra generalforsamlingen.
 11. Arbejdsdag d. 5 Maj. Ikke noget konkret.
 12. evt. Der findes ofte klatter i ridehusene som ikke er fjernet. Der laves skilte og sættes op. Vi håber at alle tager ansvar og bliver gode til at rydde op efter sig.


Udskriv