01.02.16

Tilstede: Heidi Søndermann, Britt Carlsen, Mona Mortensen, Louise Hansen, Søren Stoltz, Ida Pedersen, Melani Stoltz, Louise Jørgensen og Troels Jørgensen.

Fraværende:  Mie Skov og Maria Kaufmann

Referent og ordstyrer: Louise

 

 1. Godkendelse af referat.

Referatet er godkendt

 

 1. Sikkerhedsregler

Udarbejdes i samarbejde med LF-Hestesportscenter og Britt og Louise fra bestyrelsen og lægges op på hjemmesiden.

 

 1. Medlemskab af LFHR/opstaldningskontrakt

Alle der er opstaldet på LFH skal være medlem af rideklubben. Louise har skrevet det på opstaldningskontrakten. Louise sørger for at det bliver opdateret på hjemmesiden under rideskolen, opstaldning osv.

 1. Ryttermærker v. Kristine.

Kristine er klar til at afholde ryttermærker, hun vil gerne afholde prøve 2. weekend i april. Opstart marts. Rideklubben foreslår at der startes op med ryttermærke 1. Heidi aftaler nærmere med Kristine.

 

 1. Økonomi og budget 2016. Medlemmer og medlemskort.

Pt. er der 48.000 kr. på kontoen. 142 medlemmer, 111 har betalt. Der er lavet medlemskort til de betalende medlemmer. Budget 2015. Heidi har ikke holdt møde med bilags konsulenter. Der er købt diverse ting, ponygame udstyr, hegn osv.

Heidi gennemgår budget 2016.

 

 1. Biksen

Den “nye” biks er ved at blive gjort klar, der er kommet nyt tag på, der bliver lagt nyt gulv. Der bliver trukket nyt el, nyt isolering og gips. Satser på den er færdig til maling den 18/3 2016. Der snakkes Mia fra Troels Jørgensen om de vil sponsorer maling i “Troels Jørgensen” blå og hvid.

 

 1. Generalforsamlingen

Afholdes den 21. marts kl. 19.00 med efterfølgende uddeling af pokaler, der udsendes dagsorden ifølge klubbens vedtægter. Heidi og svigermor laver lagkage. Der sendes en mail ud med dagsorden og kammeratskabspokal

Bestyrelsen mødes mandag den 7. marts kl. 19.30 til opfølgning til generalforsamling.

 1. Udlån af faciliteter/Nyt ridehus

Udlån af faciliteter er gennemgået og der er enighed om at LFH kan benytte faciliteterne når til egne arrangementer. Troels og Britt udarbejder forslag til ny beregning af husleje inkl. leje af nyt ridehus.

 1. LF Hestedag 2016

Foreningen LF-Hestedag har spurgt klubben om de vil stå for alt salg af mad og drikke. Klubben giver alle hjælper sandwich og drikkelse på dagen. Rideklubben og LF-Hestedag deles om udgiften til hjælperfest. Heidi foreslår at rideklubben får vandflasker og kaffekrus med logo på. Foreningen LF-Hestedag har mere konkret omkring LF-Hestedag til næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Aktivitetsdag for Børnehjælpsdagen

Britt har aftalt med “Børnehjælpsdagen” at de har mulighed for at komme ned og får en aktivitetsdag på ridecentret og i grusgraven. Det bliver i foråret, Britt får nærmere besked.

Bestyrelsen har besluttet at den person der har solgt flest lodsedler modtager en lille gave til generalforsamling.

 

 1. EVT.

Arbejdsdag 2. pinsedag den 16. maj kl. 10.00-16.00. Louise foreslår at der laves en arbejdsdag i efteråret også. Datoen for arbejdsdagen i efteråret bliver den 2. okt. kl. 10-16. Louise sørger for det kommer på hjemmesiden.


Heidi og Louise koordinere kage til “Skæv hest”


Udskriv