Propositioner for TREC Breddestævne d. 6. maj 2017

Propositioner for TREC Breddestævne d. 6. maj 2017

 

TREC er en breddedisciplin i Danmark, som består af tre opgaver:

Orienteringsridt:

Der rides en markeret rute i en bestemt hastighed. Her gælder det ikke om at ride stærkt, men at finde idealtiden. Man rider sammen mindst 2 og 2.

Gangartstest:

Hestens grundridning og lydighed vises. Her opnår man flest point ved en langsom kontrolleret galop (trav eller tölt kan vælges) og en energisk fremadsøgende skridt. Målet er et jævnt tempo og at ride helt lige.

Forhindringsbanen:

Består af små overkommelige naturforhindringer/lydighedsopgaver, der skal løses fra jorden eller til hest. Der gives 0-10 point for hver opgave. Det er tilladt at undlade at udføre alle opgaver, disse vil give nul point.

Stævnernes afvikling:

Hvert stævne består af et orienteringsridt, et forhindringsridt, samt gangartsprøve. Orienteringsridtet rides i hold på 2-4 ekvipager. Ønsker man at ride sammen med en makker, skal dette oplyses på tilmeldingsblanketten. Deltagere uden makkere sættes sammen af stævnearrangøren. 

Enkelte steder på ruten vil det være påbudt at skridte. Respekteres dette ikke, kan stævnearrangøren diskvalificere ekvipagen. Al passage af andre ryttere og fodgængere skal foregå i skridt. Der kan være strækninger på landevej i orienteringsridtet. 

Arrangementet er et heldagsarrangement. 

Der er præmieoverrækkelse sidst på dagen. 

Medbring: 

Stævnenummer og nummervest med stort og tydeligt nummer (stævnenummer og nummervest  kan lånes mod depositum hos LFHR)

 Ryttere under 18 år skal ride med sikkerhedsvest - Det anbefales at alle rider med sikkerhedsvest.

 

Tilmelding på Go

Bredde tilmeldingsblanket (pdf)

Bredde tilmeldingsblanket (word)


Udskriv